Πρόσκληση Εγκαινίων Περιπτέρου Δ.Π.Θ. στην 84η Δ.Ε.Θ..