Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας για τη στρατηγική της προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και τον σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών για την «επόμενη μέρα» του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά ως επίτιμη ομιλήτρια στο 6ο Mediterranean Tourism Forum που φιλοξενήθηκε στη Μάλτα.

H Υπουργός παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό επιχειρησιακών και πολιτικών δράσεων που εφάρμοσε η Ελλάδα την περίοδο 2015-2018 για την αντιμετώπιση και αποτελεσματική διαχείριση των διαδοχικών προκλήσεων στον τουρισμό, όπως π.χ. ο υπερτουρισμός, επιτυγχάνοντας τις υψηλότερες τουριστικές επιδόσεις όλων των εποχών, που οδήγησαν στην αλματώδη αύξηση του ελληνικού τουρισμού κατά 33% στην τετραετία 2015-2018.

Επισήμανε τη στήριξη της Ελλάδας σε διμερείς, περιφερειακές και διεθνείς πρωτοβουλίες για την τουριστική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, όπως ο «Τουρισμός στον Δρόμο του Μεταξιού», και τις διακρατικές συνεργασίες στην ανάπτυξη του θαλάσσιου και του θεματικού τουρισμού.

Και αναφέρθηκε στην πρόσφατη παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κλυδωνισμών του Brexit στον ευρωπαϊκό τουρισμό, καθώς και την έγκαιρη προετοιμασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τεχνικό επίπεδο.

Επίσης, η κ. Κουντουρά παρουσίασε τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την «επόμενη ημέρα» του ελληνικού τουρισμού και μοιράστηκε καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν κι από άλλες χώρες της Μεσογείου. Έκανε αναφορά στο εκτενές μεταρρυθμιστικό έργο του Υπουργείου και στον ευρύτερο σχεδιασμό για την προσέλκυση νέων τουριστικών επενδύσεων, ώστε να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες υποδομές και να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα για να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις με βιώσιμο τρόπο, καθώς και στην προσπάθεια να καταστούν περισσότερο «προσβάσιμοι» οι ελληνικοί προορισμοί για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η Υπουργός τόνισε ότι μέσω της εφαρμογής της καινοτομίας στον τουρισμό και της διευρυμένης χρήσης της τεχνολογίας για τη διαχείριση των αναγκών κάθε προορισμού, μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά οι υποδομές και οι προσφερόμενες υπηρεσίες, και να αναβαθμιστεί η συνολική ταξιδιωτική εμπειρία προς όφελος όχι μόνο των επισκεπτών, αλλά και των τοπικών κοινωνιών.

Τέλος, ανέδειξε τον καταλυτικό ρόλο του τουρισμού ως ισχυρή κινητήρια δύναμη για κάθε οικονομία, με επίκεντρο τον «άνθρωπο», και με γνώμονα όχι μόνο την ικανοποίηση των επισκεπτών, αλλά και των κατοίκων του προορισμού και συνολικά των τοπικών κοινωνιών που δέχονται άμεσα τις επιδράσεις της τουριστικής ανάπτυξης. Η Μεσόγειος αποτελεί την «καρδιά» του παγκόσμιου τουρισμού και μπορεί να γίνει παράδειγμα για όλο τον κόσμο, για το πως μπορούν λαοί και κοινωνίες να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον μέσω του τουρισμού, με ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία.