Κάνοντας πράξη την κυβερνητική δέσμευση εξωστρέφειας και στο πεδίο του αθλητισμού, το Υφυπουργείο Αθλητισμού ανέλαβε για πρώτη φορά στην ιστορία την πρωτοβουλία να ηγηθεί διακρατικής κοινοπραξίας και να υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Erasmus+ Sport 2020».
Συγκεκριμένα, πρόκειται για την αίτηση διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας με θέμα «Εφαρμογή κανόνων χρηστής διακυβέρνησης στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο», σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, το Υπουργείο Νεότητας και Αθλητισμού της Ρουμανίας, και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που στόχο έχει να αναδείξει τη σημασία εφαρμογής καλών πρακτικών στο πεδίο του ερασιτεχνικού αθλητισμού, καθώς και τον πρότυπο αθλητικό ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν οι διοικητικοί παράγοντες των ερασιτεχνικών σωματείων.
Η Ελλάδα επικεφαλής πρότασης «Erasmus+ Sport 2020» για τη χρηστή διακυβέρνηση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιροΑντικείμενο της έρευνας θα αποτελέσουν τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία από τις πρώτες τη τάξει εθνικές κατηγορίες της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ρουμανίας. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα αντιπαρατεθούν με τα αντίστοιχα ομάδων από τη League 2 της English Football League.
Απώτερος σκοπός είναι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης που θα προκύψουν να αποτελέσουν την βάση καλύτερης οργάνωσης των ερασιτεχνικών σωματείων, και αυτά με τη σειρά τους να μπορέσουν να εναρμονιστούν ευκολότερα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις υλοποίησης κανόνων χρηστής διακυβέρνησης.
“Η εισαγωγή σύγχρονων μοντέλων καλής διακυβέρνησης θα συμβάλει στην επικράτηση ενός αθλητισμού που θα διέπεται από διαφάνεια, θα δίνει προτεραιότητα στον αθλητή και στις ανάγκες του, και θα αναδεικνύει τη χρηστή και δίκαιη διοίκηση”, σημειώνει ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.