Σχολιάζοντας ο Βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ την απάντηση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Όλγας Γεροβασίλης στην Ερώτησή του για τα πολλά προβλήματα των Αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, όπως αυτά τα είχε θέσει με υπόμνημά της η τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, αναφέρει: 

“Από τις επτά κυριότερες επισημάνσεις που είχαν τεθεί υπ’ όψιν της Υπουργού, δίνονται ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις, καθώς οι περισσότερες παραπέμπουν σε γενικόλογες αναφορές που αφορούν το Σώμα της Αστυνομίας, ενώ δεν παραλείπονται και “ελιτίστικου τύπου” αναφορές, όπως ότι “η αναβάθμιση της ποιότητας αστυνόμευσης όλων των περιοχών δεν εξαρτάται από αποσπασματικές, τοπικής εμβέλειας παρεμβάσεις, αλλά από έναν συνολικό, συστηματικό και υπεύθυνο σχεδιασμό της οργανωτικής δομής των αστυνομικών υπηρεσιών ανά την επικράτεια, καθώς και από την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού”. Αν μπορούσαμε να σταχυολογήσουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία από την όλη απάντηση της κ. Υπουργού, αυτά συμπυκνώνονται στα εξής:  α) “Στην κατεύθυνση αυτή και σε ό,τι αφορά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης, γνωρίζεται ότι πέραν των πραγματοποιηθεισών, εντός του έτους λοιπών τοποθετήσεων αστυνομικού προσωπικού, αφενός μεν έχουν ήδη καλυφθεί στο σύνολό τους οι προκηρυχθείσες κατά τις τακτικές μεταθέσεις τ.ε. οργανικές θέσεις, αφετέρου δε έχει ληφθεί μέριμνα για την περαιτέρω ενίσχυσή της και κατά τη διαδικασία των συμπληρωματικών μεταθέσεων. Επιπλέον, για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών της, η εν λόγω Διεύθυνση ενισχύεται κατόπιν διαταγής του Αρχηγείου, με ικανό αριθμό αστυνομικών – ειδικών φρουρών”. β) “Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003 και 15 του π.δ/τος 211/2005, παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και στον Διευθυντή Αστυνομίας Ροδόπης, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Α’, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες”. γ) “Ειδικότερα, για την επίλυση των στεγαστικών ζητημάτων του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, καθώς και του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Κομοτηνής, επισημαίνεται η συνέχιση των ήδη καταβαλλόμενων προσπαθειών για την οριστική διευθέτησή τους. Επιπρόσθετα, θα ληφθεί μέριμνα προκειμένου να πραγματοποιηθούν βελτιωτικές παρεμβάσεις συντήρησης ή/και επισκευής στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής”. Αυτά είναι όλα τα σημεία που εκφράζεται μία…πρόθεση παρεμβάσεων. Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα παραμένουν αναπάντητα. Στον βαθμό που έστω και με αυτόν τον τρόπο αποσπάστηκαν κάποιες απαντήσεις από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μας δίνεται η ευκαιρία να συνεχιστεί η κοινοβουλευτική πίεση και το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ικανοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό τα αιτήματα των αστυνομικών υπαλλήλων της Ροδόπης”. 

Δείτε την Ερώτηση του Ιλχάν Αχμέτ και την Απάντηση της Όλγας Γεροβασίλη:

Η Ερώτηση του Βουλευτή

Τα προβλήματα που ταλανίζουν την Αστυνομική Υπηρεσία Ροδόπης που εδρεύει στην Κομοτηνή η οποία αποτελεί παράλληλα και το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, δεν είναι λίγα και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις πειστικές και λύσεις αποτελεσματικές από την πολιτική ηγεσία, παρά τις έντονες κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί της Ροδόπης ως όμορου νομού του Έβρου, που αποτελεί πύλη εισόδου παράτυπων μεταναστών. Επίσης, την ύπαρξη πλήθους σημείων αστυνομικού ενδιαφέροντος όπως η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, το Εφετείο Θράκης, οι Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής, το Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής κ.λ.π., ενώ με το άνοιγμα του μεθοριακού σημείου διαβατηριακών ελέγχων της Νυμφαίας από το 2013, παρατηρείται αυξημένη κίνηση χιλιάδων ντόπιων και αλλοδαπών επισκεπτών στην παραλιακή ζώνη του νομού τους καλοκαιρινούς μήνες. Μεταξύ των κορυφαίων ζητημάτων που προτάσσονται είναι: α) οι δυσλειτουργίες που προκλήθηκαν με την ψήφιση των τροπολογιών ν.4472/2017 και ν.2946/2001, μέσω των οποίων εξαιρούνται οι Αστυνομικοί από την επέκταση του επιδόματος των 100 ευρώ κι από την δυνατότητα αντίστοιχης συνυπηρέτησης των συζύγων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με τα όμοια των Σωμάτων Ασφαλείας, β) η διαγραφή περίπου 100 οργανικών θέσεων από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης και η κατάργηση του Αστυνομικού Σταθμού Ν. Καλλίστης, γ) οι άθλιες συνθήκες ασφαλείας και υγιεινής που αντίκεινται στο Κτηριακό Κανονισμό στο Αστυνομικό Τμήμα Σαπών, γεγονός που επισύρει την ανάγκη άμεσης επισκευής των δομών αυτών, δ) η μη λειτουργία του τμήματος μεταγωγών-Δικαστηρίων Κομοτηνής, από την στιγμή που η Δ.Α. Ροδόπης αδυνατεί να βρει κατάλληλο χώρο που να πληροί προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής που απαιτούνται για την στέγασή του, ε) η ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθμού Διαβατηριακού Ελέγχου Νυμφαίας με παράλληλη αύξηση αντίστοιχων οργανικών θέσεων της Δ.Α. Ροδόπης, ώστε ο έλεγχος να είναι ασφαλέστερος και για τους αστυνομικούς και για τους πολίτες,
στ) η αποκατάσταση των κοιτώνων στέγασης αλλά και κοινόχρηστων χώρων του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής οι οποίοι υπέστησαν σημαντικές φθορές από τη στέγαση παράτυπων μεταναστών τα προηγούμενα χρόνια, η) η μεταφορά των παιδιών των υπηρετούντων στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης, στη Σχολή Αστυφυλάκων και στο τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής προς τον Παιδικό Σταθμό που εδρεύει στον οικισμό του Κοσμίου-Κομοτηνής που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Κομοτηνής, με λεωφορείο του Τ.Δ.Α. το οποίο συνήθως δεν χρησιμοποιείται και το κόστος μετατροπής του είναι διατεθειμένη να καλύψει η Ένωση Αστυνομικών. Μετά τα ως άνω εκτεθέντα, ερωτάσθε:
Α) Αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο σας η ικανοποίηση των αιτημάτων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης;
Β) Ποιες είναι οι συγκεκριμένες απαντήσεις που δίνετε και οι ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβείτε ενώπιον της αδήριτης ανάγκης επιλύσεως προβλημάτων που λιμνάζουν και δημιουργούν προσκόμματα στην ομαλή εκπλήρωση του έργου των αστυνομικών υπαλλήλων της Ροδόπης;
Ο ερωτών βουλευτής, Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης.

Η Απάντηση της Υπουργού:

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι, η ουσιαστική αντιμετώπιση των αναφυόμενων ζητημάτων αστυνομικής φύσης, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας αστυνόμευσης όλων των περιοχών, δεν εξαρτάται από αποσπασματικές, τοπικής εμβέλειας παρεμβάσεις, αλλά από ένα συνολικό, συστηματικό και υπεύθυνο σχεδιασμό της οργανωτικής δομής των αστυνομικών Υπηρεσιών, ανά την επικράτεια, καθώς και από την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Υπενθυμίζεται ότι, στην κατεύθυνση αυτή επιτεύχθηκε η αναδιοργάνωση – αναδιάταξη όλων των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας [π.δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 14), ως αυτό τροποποιήθηκε από το π.δ. 46/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 87) και ισχύει]. Προς υλοποίηση δε των διατάξεων του ως άνω π.δ/τος, με αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος, αφενός μεν κατανεμήθηκαν σε αυτές, επί νέας βάσης, οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων, των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων, αφετέρου δε καθορίστηκε η τοπική τους αρμοδιότητα. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, οι καταργηθείσες, με τις διατάξεις του ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 73), οργανικές θέσεις δεν ήταν στελεχωμένες και κατά συνέπεια δεν δημιουργήθηκαν λειτουργικά προβλήματα στις σχετιζόμενες με αυτές Υπηρεσίες.
Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι, στο πλαίσιο της ουσιαστικής αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των προκαθορισμένων μεταρρυθμίσεων, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο επανεκτιμώνται οι ανάγκες όλων των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος και εκδηλώνονται, όπου αυτό απαιτείται, οι απαραίτητες τροποποιήσεις της οργανωτικής δομής ή/και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων σε αυτές, πάντοτε προς το σκοπό της διασφάλισης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσής τους. Πέραν τούτου, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλει ιδιαίτερα εντατική προσπάθεια για τη βέλτιστη δυνατή αστυνόμευση όλων των, ανά την επικράτεια, περιοχών, μέσω της ισομερούς και ισόρροπης κατανομής του προσωπικού σε όλες τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος, ώστε αυτές να λειτουργούν σε ικανοποιητικό επίπεδο, για την παροχή των πλέον ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, την πρόληψη των όποιων τυχόν έκνομων ενεργειών και την βελτίωση, όπου αυτό απαιτείται, του επιπέδου των λαμβανόμενων μέτρων, σε συνάρτηση με τις χρονικές και τοπικές απαιτήσεις και ανάγκες, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο αδιάκοπης αξιολόγησης και εκτίμησης. Στην κατεύθυνση αυτή και σε ό,τι αφορά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης, γνωρίζεται ότι, πέραν των πραγματοποιηθεισών, εντός του έτους, λοιπών τοποθετήσεων αστυνομικού προσωπικού, αφενός μεν έχουν ήδη καλυφθεί στο σύνολό τους οι προκηρυχθείσες, κατά τις τακτικές μεταθέσεις τ.ε., οργανικές θέσεις, αφετέρου δε έχει ληφθεί μέριμνα για την περαιτέρω ενίσχυσή της και κατά τη διαδικασία των συμπληρωματικών μεταθέσεων. Επιπλέον, για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών της, η εν λόγω Διεύθυνση ενισχύεται, κατόπιν διαταγής του Αρχηγείου, με ικανό αριθμό αστυνομικών – Ειδικών Φρουρών. Επισημαίνεται δε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003 και 15 του π.δ/τος 211/2005, παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και στο Διευθυντή Αστυνομίας Ροδόπης να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α’, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. Όσον δε αφορά στο ζήτημα της συνυπηρέτησης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συζύγων αστυνομικών – Ειδικών Φρουρών, διευκρινίζεται ότι δεν άπτεται της αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας. Πέραν των ανωτέρω, επιδιώκεται η επίλυση του θέματος της στέγασης των περιφερειακών Υπηρεσιών σε κατάλληλες κτιριακές υποδομές που διαθέτουν σύγχρονους, άνετους και υγιεινούς χώρους εργασίας για το προσωπικό, αλλά και εξυπηρέτησης, αντίστοιχα, για τους προσερχόμενους σε αυτές πολίτες. Ειδικότερα, για την επίλυση των στεγαστικών ζητημάτων του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, καθώς και του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Κομοτηνής, επισημαίνεται η συνέχιση των ήδη καταβαλλόμενων προσπαθειών για την οριστική διευθέτησή τους. Επιπρόσθετα, θα ληφθεί μέριμνα προκειμένου να πραγματοποιηθούν βελτιωτικές παρεμβάσεις συντήρησης ή/και επισκευής στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής. Ακολούθως, τονίζεται ότι, οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, δρώντας κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που αποτελεί οφειλόμενη ενέργεια της εκτελεστικής τους λειτουργίας, προβλεπόμενη απευθείας από τις διατάξεις του Συντάγματος. Διευκρινίζεται δε ότι, τα ζητήματα οικονομικής φύσης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων, καθορίζονται από την υφιστάμενη, κάθε φορά, δημοσιονομική πολιτική, η οποία εκφράζεται μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών). Τέλος, παρέπεται να λεχθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο, σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική και επίπονη προσπάθεια που καταβάλλει το προσωπικό αυτής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του, για την προώθηση και τη θετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην εξασφάλιση των εργασιακών και λοιπών δικαιωμάτων του προσωπικού, επιδιώκοντας, μεταξύ άλλων, τον εποικοδομητικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές ενώσεις αυτού.