Γραφείο συνηγόρου του φοιτητή αποκτά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με πρωτοβουλία και ενέργειες της Αντιπρυτάνεως ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέριμνας, Καθηγήτριας του τμήματος ελληνικής φιλολογίας, Ζωής Γαβριηλίδου.
"Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή", αποκτά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ΘράκηςΗ σύσταση και συγκρότησή του δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και  σύντομα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες λειτουργίας του καθώς και ο υπεύθυνος Καθηγητής.
"Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή", αποκτά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης