Γραφείο συνηγόρου του φοιτητή αποκτά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με πρωτοβουλία και ενέργειες της Αντιπρυτάνεως ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέριμνας, Καθηγήτριας του τμήματος ελληνικής φιλολογίας, Ζωής Γαβριηλίδου.
Η σύσταση και συγκρότησή του δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και  σύντομα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες λειτουργίας του καθώς και ο υπεύθυνος Καθηγητής.