Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, ιδρύεται στο ΔΠΘ μετά και τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Όπως σημειώνει η αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέριμνας, Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, “το Γραφείο έχει ως στόχο την προώθηση της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής μέσω δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου στο ΔΠΘ, υποστηρίζοντας τους διδάσκοντες να ανταλλάξουν και να δημιουργήσουν καλές πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας, να καταγράψουν τις ανάγκες τους, να αναστοχαστούν, να αναπτύξουν σύγχρονες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δράσεις, με την αξιοποίηση και των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων, προκειμένου να δημιουργήσουν περιβάλλοντα μάθησης που διευκολύνουν και στηρίζουν τη μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο”.