Στην επίσημη ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης (Γρα.Δι.Μ.) των μελών ΔΕΠ και των διδασκόντων του (ΦΕΚ 2468/24-6-2019 τ’ β), προχώρησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Το Γραφείο έχει ως στόχο την προώθηση της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής μέσω δράσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου στο Δημοκρίτειο.

Το Γρα.Δι.Μ. υποστηρίζει τα μέλη ΔΕΠ και τους διδάσκοντες να ανταλλάξουν και να δημιουργήσουν καλές πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας, να καταγράψουν τις ανάγκες τους, να αναστοχαστούν, και να αναπτύξουν σύγχρονες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δράσεις με την αξιοποίηση και των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας κατά τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων, προκειμένου να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που διευκολύνουν και στηρίζουν την μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης λειτουργεί ως ανεξάρτητη δομή του ΔΠΘ με τη στήριξη από την αρμόδια Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου.

Συντονίστρια του Γρα.Δι.Μ. ανέλαβε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Κεδράκα, η οποία έχει διοργανώσει υπό την αιγίδα του ΔΠΘ  δύο συνέδρια Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής στην Αλεξανδρούπολη.

Η λειτουργία του Γρα.Δι.Μ. Δ.Π.Θ. ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020 με τη διοργάνωση ενός Κύκλου Μάθησης που υλοποιήθηκε σε τρεις συναντήσεις για τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής. Το περιεχόμενο του Σεμιναρίου περιελάμβανε:

  • Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον ρόλο και την ιδιαιτερότητα του έργου των μελών ΔΕΠ Ιατρικής – διδασκόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές στρατηγικές/μεθόδους/τεχνικές/που χρησιμοποιούνται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση-και ειδικότερα στις ιατρικές σπουδές.
  • Ανταλλαγή «καλών πρακτικών» διδασκαλίας των μελών ΔΕΠ Ιατρικής.
  • Παρουσίαση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης.
  • Κριτική ανασκόπηση με βάση την προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων.
  • Ανατροφοδότηση-αξιολόγηση-σκέψεις/προτάσεις για το μέλλον

Με την περάτωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν φόρμα αξιολόγησης. Η αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες Καθηγητές ήταν πολύ θετική και ανέδειξε τη σημασία ανάλογων επιμορφώσεων για τα μέλη ΔΕΠ.

Πρόσφατα το Γρα.Δι.Μ. του Δ.Π.Θ. υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Γρα.Δι.Μ. του Πανεπιστημίου Πατρών, που επίσης έχει προχωρήσει στην ίδρυση αντίστοιχου Γραφείου, με Συντονιστή τον Καθηγητή Θ. Καραλή (που συνεργάστηκε στο πλαίσιο αυτό για την υλοποίηση του Κύκλου Μάθησης για τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ). Στόχος είναι η συνεργασία των δομών αυτών σε επίπεδο διοργάνωσης εκπαιδευτικών δράσεων, εκπόνησης υλικού και προγραμμάτων.