Με τις αποφάσεις περί κινητοποιήσεων της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενόψει του αθλητικού νομοσχεδίου που εισάγεται προς διαβούλευση, συντάσσεται ο υποψήφιος Δήμαρχος Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης, γυμναστής και ο ίδιος και κάτοχος μεταπτυχιακού από τη Σχολή του ΔΠΘ.

Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του τονίζει:

“Στοιχίζομαι με τις δίκαιες αντιδράσεις της διοίκησης και των φοιτητών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενόψει του αθλητικού νομοσχεδίου που εισήχθη προς διαβούλευση. Η εξομοίωση των αποφοίτων των ΑΕΙ, με εκείνους των ΕΠΑΛ, των ΙΕΚ και των Σχολών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (με διάρκεια σπουδών…έξι μήνες), προσκρούει αν μη τι άλλο στην κοινή λογική… Η Πολιτεία οφείλει να προασπίζει και να αναβαθμίζει, και όχι να θίγει και να υπονομεύει, το κύρος της δημόσιας ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης”.