Το μουσικό κοινωνικό μήνυμα “Για να μείνεις ασφαλής”, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μεταδίδεται δωρεάν από όλα τα ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτρονικά δίκτυα της χώρας με έγκριση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβούλιο (ΕΣΡ). Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.

Πρόκειται για ένα τραγούδι γραμμένο και προσαρμοσμένο στα μουσικά ακούσματα των παιδιών, που έχει στόχο να μεταδώσει το μήνυμα της ασφάλειας μεταξύ τους, τηρώντας τα μέτρα προφύλαξης από τον covid-19, με άμεσο, ρυθμικό και χαρούμενο τρόπο.

Τα παιδιά κατανοούν την αναγκαιότητα εφαρμογής των μέτρων στο σχολικό περιβάλλον μέσα από τη μουσική και το θεατρικό παιχνίδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν υπότιτλοι και ταυτόχρονη απόδοση στη νοηματική γλώσσα.

Η ιδέα της δημιουργίας και οι στίχοι του τραγουδιού ανήκουν στην Καθηγήτρια Ιατρικής του ΔΠΘ Μαρία Λαμπροπούλου, και βασίζονται στο παιδικό βιβλίο της «Ανακαλύπτοντας τα κύτταρά μας». Τη μουσική έγραψε ο φοιτητής του Τμήματος Ιατρικής Μιχαήλ Τσιερκέζος, ενώ την απόδοση στη νοηματική γλώσσα πραγματοποίησε η φοιτήτρια της Σχολής Επιστημών Αγωγής Γιώτα Τσέλιου.

Το τραγούδι ερμηνεύουν μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του μουσικού σχήματος  “Phaeton Band Junior”.