Μετά από 45 χρόνια η Ελλάδα αποκτά σύγχρονο Γενικό Κανονισμό Κίνησης για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, με τον οποίο εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, τίθεται σε εφαρμογή νέος Γενικός Κανονισμός Κίνησης ο οποίος εναρμονίζει το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων.

Επιπροσθέτως ικανοποιεί την ανάγκη ενσωμάτωσης διατάξεων για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS).

Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αντικαθίσταται, χρονολογείται από το…1974, και έκτοτε υφίστατο διαδοχικές προσαρμογές χωρίς όμως ποτέ να έχει επιχειρηθεί συνολική αναμόρφωσή του.

Επί της ουσίας ο Γενικός Κανονισμός Κίνησης αποτελεί τον “Κ.Ο.Κ. του Σιδηροδρόμου”, και η επικαιροποίηση του ήταν επιβεβλημένη λόγω και του ανοίγματος της αγοράς εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό, η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών θα υλοποιείται από τον Σταθμάρχη και τον Μηχανοδηγό, ο οποίος σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κυκλοφορία της αμαξοστοιχίας.

Για λόγους ασφάλειας, δε, προβλέπεται το δεύτερο άτομο στην καμπίνα μηχανοδήγησης να είναι μηχανοδηγός – τουλάχιστον έως ότου ολοκληρωθεί σε όλο το δίκτυο η λειτουργία του ETCS (σύστημα αυτόματης προστασίας συρμών).

Στην Υπουργική Απόφαση περιέχεται πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου έξι μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, προκειμένου οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις διατάξεις του επικαιροποιημένου Γενικού Κανονισμού Κίνησης, να καταρτίσουν τους κανόνες που τις αφορούν, και να εκπαιδεύσουν σχετικά το προσωπικό τους ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του νέου συστήματος.