Να γεφυρωθεί πλήρως το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, να εφαρμοστεί αυστηρά η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, και να εδραιωθεί η μισθολογική διαφάνεια, ζητούν οι Ευρωβουλευτές με Ψήφισμά τους από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Παρ’ όλο που η αρχή της ίσης αμοιβής έχει κατοχυρωθεί στη Συνθήκη της Ε.Ε., το συνολικό μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην Ε.Ε. παραμένει στο 16%, με τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Η κατάσταση χειροτερεύει, δε, όταν οι γυναίκες συνταξιοδοτούνται: η σύνταξή τους είναι 37% χαμηλότερη από αυτή των ανδρών.

Στις πολιτικές προτεραιότητες της περιόδου 2019-2020, η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen, δεσμεύτηκε για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στο πλαίσιο της επικείμενης Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων. Επιπρόσθετα, η νέα Επίτροπος για την Ισότητα, Helena Dalli, ανακοίνωσε δράσεις για τη λήψη δεσμευτικών μέτρων μισθολογικής διαφάνειας.

Σχετική ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιανουαρίου.