Ρηματική διακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο εξωτερικών της Βουλγαρίας, περί αύξησης της  ροής των υδάτων του ποταμού Άρδα από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων  ημερών.

Για τον λόγο αυτό και προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς καλεί:

  • Τους δημάρχους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης, να ενημερώσουν άμεσα τους κατοίκους των περιοχών τους (γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς, κυνηγούς κ.λπ.):

α) να μην πλησιάζουν τους ποταμούς Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου και τα αναχώματα αυτών (επικίνδυνες περιοχές).

β) Να απομακρύνουν έγκαιρα μηχανήματα και εργαλεία τους από τις επικίνδυνες περιοχές.

γ) Να συνεργάζονται με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, εάν απαιτηθεί, για άμεση επέμβαση–παρέμβαση με μέσα και προσωπικό.

  • Τις Δ/νσεις αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας να ενημερώσουν:

α) τους κτηνοτρόφους που διατηρούν εκτροφές πλησίον των ποταμών για την επικείμενη αύξηση των υδάτων. Οι να επισκέπτονται ανά τακτά διαστήματα τις εκτροφές τους και επιπλέον να είναι σε επαφή με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου για πιθανή εκκένωση των κτηνοτροφικών μονάδων.

β) τους ΤΟΕΒ στη ζώνη ευθύνης τους για τη λήψη προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους (αρδευτικά-αντλιοστάσια-αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λπ.).

  • Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου:

α) να διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη/επιτήρηση των αναχωμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων.

β) να ενημερώσει τους ΓOΕΒ για τη λήψη προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους (αρδευτικά-αντλιοστάσια-αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λπ.).