Με φωτοβολταϊκά συστήματα θα καλύπτονται ενεργειακές ανάγκες των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, όπως αποφασίστηκε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς.

Η μελέτη αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιο Όρος προβλέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πεδίων σε είκοσι μία θέσεις στη Χερσόνησο του Άθω, και τη δημιουργία σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων για την κάλυψη του 75% των ενεργειακών αναγκών των Ιερών Μονών, οι οποίες μέχρι σήμερα βασίζονται στη λειτουργία γεννητριών που καταναλώνουν πετρέλαιο και στην εκτεταμένη χρήση καυσόξυλων.

Η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ενέργειας στο Άγιο Όρος και η αρμονική περιβαλλοντική ένταξη του παραπάνω έργου στη Χερσόνησο του Άθω, απασχόλησε ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΔΑΚ, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Υφυπουργού Εσωτερικών/Μακεδονίας-Θράκης Θεόδωρου Καράογλου.

Η σκοπιμότητα της αξιοποίησης “πράσινων” πηγών ενέργειας στην Αθωνική Πολιτεία εστιάζεται σε τέσσερις άξονες:

  • στη μείωση των αέριων ρύπων και κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της ηχορύπανσης, που προκύπτουν από την εκτεταμένη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, τα οποία πολλές φορές είναι παλαιού τύπου με χαμηλή απόδοση και πολύ θόρυβο.
  • στη μείωση των ρύπων και της σκόνης που προκύπτουν από τη μεταφορά των καυσίμων στο χωμάτινο οδικό δίκτυο του Αγίου Όρους.
  • στο οικονομικό όφελος των Ιερών Μονών από τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.
  • στη δυνατότητα κάλυψης των σταδιακά αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών.

Όπως εξήγησε ο κ. Καράογλου, “το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΔΑΚ ενέκρινε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Άγιο Όρος θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών του Ιερών Μονών, αναγκών που προκύπτουν από την αύξηση του αριθμού των προσκυνητών, τον εκσυγχρονισμό παραδοσιακών εργαστηρίων, και το πιο σημαντικό, την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Αθωνικής Χερσονήσου με τη δημιουργία εκθετηρίων, βιβλιοθηκών, μουσειακών χώρων και πνευματικών κέντρων. Χάρη στη χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων διασφαλίζουμε ότι το 75% των ενεργειακών αναγκών των Μονών θα καλύπτεται από “πράσινες” πηγές ενέργειας”.

95129def 11 12 2020 karaoglou ypografh symfonou synergasias