Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο δημαρχείο του Δήμου Αρριανών στη Φιλλύρα η παραλαβή μικρού φορτωτή πλάγιας ολίσθησης Bobcat S570 που προστίθεται στον στόλο των μηχανημάτων έργων του Δήμου.
Πρόκειται για ένα καινούριο μηχάνημα, φορτωτή νέας γενιάς, υπερτροφοδοτούμενο, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μεγάλης ισχύος 62 HP, που αναμένεται να εξυπηρετήσει τις υπηρεσίες και το τεχνικό προσωπικό του Δήμου σε ένα μεγάλο εύρος εργασιών, καθώς είναι ικανό για χρήση σε θέσεις όπου τα μεγάλα μηχανήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω όγκου.
Η αγορά του οχήματος έγινε με κονδύλι ύψους 55.000 ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος από το πρόγραμμα “Φιλόδημος”.
Κατά την παράδοσή του πραγματοποιήθηκε και εκπαίδευση των χειριστών που διαθέτει ο Δήμος από την προμηθεύτρια εταιρεία.