Μεταξύ των δεκατριών Φορέων που “διακρίνονται για την ποιότητα των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας που έχουν συντάξει”, αποτελώντας πρότυπα της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4.440/2016 – Ψηφιακό Οργανόγραμμα, συγκαταλέγονται ο Δήμος Κομοτηνής και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Γιάννης Γκαράνης, σημειώνει: “Συγχαίρω και ευχαριστώ τα στελέχη του Δήμου μας που πέτυχαν αυτό το αποτέλεσμα. Πρόκειται για μία ακόμη εξέλιξη που αποδεικνύει οτι στον Δήμο Κομοτηνής εργαζόμαστε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παρά τα ποικίλα προβλήματα που ταλανίζουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Κομοτηνής καταφέρνει να πρωταγωνιστεί. Προχωράμε δυναμικά”. 

“Πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος που με προσωπικό αγώνα, κατάρτιση, υπομονή αλλά και επιμονή, καταφέραμε οι συνεργάτες μου και εγώ, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Κομοτηνής να αποτελεί πρότυπο και να συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των φορέων που διακρίνονται για την ποιότητα των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας που έχουν συντάξει”, αναφέρει σε σχετική του δήλωση, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κομοτηνής, Αθανάσιος Τσοχατζής, που διαχειρίστηκε τη σχετική διαδικασία μαζί με τους υπόλοιπους Διευθυντές του Δήμου.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

“Θέμα: Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Σχετ: Η με αριθμό πρωτ. ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9) εγκύκλιος του Υπουργείου.
Α. Υπενθύμιση υποχρεώσεων
Δεδομένου ότι η προθεσμία ένταξης των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν.4440/2016 στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα (ήτοι 1-1-2020) έχει παρέλθει, και εν όψει της έναρξης του προγραμματισμένου για τον ερχόμενο Οκτώβριο κύκλου κινητικότητας – διαδικασία για την οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων υποδοχής η ανάρτηση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας – υπενθυμίζονται τα κάτωθι:
Τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας αποτυπώνουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των υπαλλήλων και η κάθε θέση αντιστοιχίζεται με τα τυπικά και άλλα προσόντα που απαιτούνται στην πράξη. Την παρακολούθηση και τον συντονισμό της εφαρμογής των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και την υποστήριξη των φορέων κατά την ανωτέρω διαδικασία, έχει αναλάβει η Υπηρεσία  μας. Αναλυτικές οδηγίες σύνταξης των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας έχουν δοθεί σε σειρά εγκυκλίων, με πιο πρόσφατη την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας (ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-10-2019, ΑΔΑ: 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9). Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και το σύνολο των σχετικών εγκυκλίων που έχει εκδώσει για το θέμα αυτό η υπηρεσία μας μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://apografi.gov.gr/perigrammata.html.
Υπογραμμίζεται ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό όλοι οι φορείς να πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, δηλαδή να έχουν κατ’ ελάχιστο αναρτήσει το σύνολο των θέσεών τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, είτε αυτές είναι καλυμμένες, είτε κενές, και να έχουν συντάξει τα αντίστοιχα περιγράμματα. Παράλληλα, είναι εξίσου σημαντικό να συνδεθούν τα περιγράμματα θέσεων εργασίας με τους υπαλλήλους που καλύπτουν τις συγκεκριμένες θέσεις εντός του οργανογράμματος του φορέα.
Σημειώνεται ότι από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας παρατηρήθηκε ότι ενώ έχει ενταχθεί σημαντικός αριθμός φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, εμφανίζονται αρκετές περιπτώσεις που παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ των αναρτημένων θέσεων και των αντίστοιχων περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, κάτι που δυσχεραίνει την εφαρμογή τόσο του ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, όσο και του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
Β. Καλές πρακτικές
Από τον έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας στη σχετική εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) εντοπίστηκαν σημαντικές αστοχίες ως προς την εφαρμογή της μεθοδολογίας για την ορθή σύνταξη των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας από διάφορους φορείς, με αποτέλεσμα τα περιγράμματα να μην παρουσιάζουν την επιθυμητή ομοιογένεια που είναι το ζητούμενο, ακόμα και εντός του ίδιου φορέα. Κατόπιν των ανωτέρω, και σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν δοθεί με σειρά εγκυκλίων, η Υπηρεσία μας, προκειμένου να διευκολύνει την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, καταγράφει στο παρόν έγγραφο μια σειρά φορέων που διακρίνονται για την ποιότητα των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας που έχουν συντάξει. Θα πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό, ότι η υπόδειξη των ακόλουθων φορέων ως οιονεί καλών πρακτικών συνιστά μόνο μια επικουρική κατεύθυνση προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η οποία προφανώς δε δύναται να υιοθετηθεί αυτούσια και αδιακρίτως, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες και το οικείο θεσμικό πλαίσιο του κάθε φορέα.

ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ

 • Υπουργείο Οικονομικών.
 • Υπουργείο Υγείας.
 • Δήμος Νεμέας.
 • Δήμος Κομοτηνής.
 • Δήμος Αθηναίων.
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Περιφέρεια Αττικής.
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
 • Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου.
 • Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων.
 • Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης “Παύλος Πεντάρης”.