Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκε το έργο της ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης σε έξι πόλεις της Περιφέρειας και συγκεκριμένα στην Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, την Ξάνθη, την Καβάλα και τη Δράμα.

Η απόφαση, που υπεγράφη την Τρίτη από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χρήστο Μέτιο, προβλέπει τη διάθεση από πόρους του ΕΣΠΑ ποσού 29.608.416 ευρώ στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε.

Ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 56.563.974,45 ευρώ και, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, θα ξεκινήσει στις 6 Μαΐου του 2019 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη των δικτύων διανομής θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για κάθε πόλη που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν από τις πόλεις που υπάρχουν εγκατεστημένες ήδη οι βασικές υποδομές, όπως δίκτυα διανομής αερίου μέσης πίεσης και σταθμοί διανομής. Στις πόλεις αυτές θα αναπτυχθούν δένδρα δικτύων φυσικού αερίου, με σκοπό να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος του αστικού ιστού της κάθε πόλης. Για την προτεραιοποίηση στην κατασκευή των δένδρων, θα ληφθούν υπόψη οι δυνητικές καταναλώσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε δένδρο και οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος των καταναλωτών όλων των κατηγοριών για τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Στόχος είναι με την εξέλιξη κατασκευής των δικτύων διανομής φυσικού αερίου να συνδέονται ταυτόχρονα καταναλωτές, δίνοντας έμφαση στην σύνδεση των δημόσιων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως των Νοσοκομείων και των μονάδων υγείας, των σχολείων και των λοιπών εγκαταστάσεων.

Στις πόλεις που δεν υφίστανται υποδομές διανομής, θα κατασκευαστεί αρχικά το δίκτυο διανομής μέσης πίεσης, στην συνέχεια οι βρόγχοι των δικτύων διανομής, θα εγκατασταθούν οι σταθμοί διανομής και στη συνέχεια θα κατασκευαστούν τα δένδρα διανομής με την ίδια μεθοδολογία.

Επισημαίνεται ότι το έργο θα τύχει αρχαιολογικής επίβλεψης σε σημεία και περιοχές που θα υποδείξουν οιη κατά τόπους Εφορίες Αρχαιοτήτων.

Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων σε κάθε πόλη για αιτήσεις ενδιαφέροντος

Για την παραλαβή των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος από τους δυνητικούς καταναλωτές, η ΔΕΔΑ θα αναπτύξει δίκτυο πωλήσεων σε κάθε πόλη το οποίο θα λαμβάνει τις αιτήσεις ενδιαφέροντος από τους καταναλωτές και θα τις προωθεί στην εταιρεία, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενημερωθούν οι καταναλωτές για την σύνδεσή τους με τα δίκτυα φυσικού αερίου.

Με βάση τις αιτήσεις ενδιαφέροντος οι οποίες θα προηγούνται χρονικά, θα προγραμματίζεται η κατασκευή των απαραίτητων κλάδων δικτύου φυσικού αερίου, κατά τη φάση της κατασκευής των οποίων θα κατασκευάζονται οι συνδέσεις καταναλωτών που έχουν υπογράψει αίτηση σύνδεσης. Σε περιπτώσεις που κάποιος καταναλωτής υπογράψει αίτηση σύνδεσης μετά την κατασκευή του κλάδου διανομής, η κατασκευή της σύνδεσής του θα αντιμετωπίζεται μεμονωμένα.

494 χλμ δικτύου και 9 σταθμοί μέτρησης στο σύνολο της Περιφέρειας

Υπενθυμίζεται ότι περιοχές της Περιφέρειας ΑΜ-Θ καλύπτονται ήδη από δίκτυο διανομής φυσικού αερίου με υφιστάμενη δομή περίπου 150 χλμ. δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης, μέσω του οποίου εξυπηρετούνται εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές. Το σχεδιαζόμενο έργο αποσκοπεί στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και στην απόκτηση σημαντικού μεριδίου της αγοράς των οικιακών καταναλωτών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προβλέπεται η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης μήκους περίπου 485χλμ., δικτύου μέσης πίεσης μήκους περίπου 9 χλμ. και 9 σταθμών μέτρησης και ρύθμισης πίεσης (Μ/Ρ).

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την σπουδαιότητα του έργου

«Δίνουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά να χρησιμοποιούν φθηνή και φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια, πετυχαίνοντας σημαντική εξοικονόμηση πόρων», τόνισε ο Περιφερειάρχης, κ. Χρήστος Μέτιος, με την ευκαιρία της υπογραφής της απόφασης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ. Προανήγγειλε δε ότι την προσεχή Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Elisso της Ξάνθης, όπου ο ίδιος, καθώς ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ της Περιφέρειας κ. Βασίλης Πιτσινίγκος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ ΑΜΘ κ. Νίκος Κόκκινος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΔΑ κ. Στεφανία Μωσσέ, θα μιλήσουν για τη σπουδαιότητα του έργου και τις αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγει για την περιοχή μας.