Με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών και κοινοποίηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Ένωση Τραπεζών Ελλάδας, ο Πρόεδρος του Αγροτικού-Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος (ΑΚΚΕΛ), Βαγγέλης Τσιομπανίδης, καταγγέλλει πως “οι κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων συνεχίζονται”, και πως “οι τράπεζες αφού δεν αποδίδουν τα χρήματα ούτε στους δικαιούχους μα ούτε στο ελληνικό Δημόσιο, υπεξαιρούν κάθε χρόνο πάνω από 2 δισ. χωρίς κανένα κόστος για αυτές και χωρίς κανέναν τόκο”.

Ο κ. Τσιομπανίδης τονίζει πως “όλες οι αγροτικές επιδοτήσεις καθώς και οι αποζημιώσεις ΕΛΓΑ-ΠΣΕΑ είναι ακατάσχετες, και οι τράπεζες απλά ζητώντας βεβαιώσεις προέλευσης επιδότησης, απλά ταλαιπωρούν τους παραγωγούς και εκμεταλλεύονται ακόμη περισσότερο χρήματα που δεν τους ανήκουν”.

Ολόκληρη η επιστολή του Προέδρου του ΑΚΚΕΛ:

“Κύριε υπουργέ. Έχει περάσει ένας χρόνος από την ψήφιση τροπολογίας για το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων άρθρο 32 του ν. 4314/2014 με το οποίο προστατεύονται οι επιδοτήσεις του πρώτου πυλώνα άμεσων ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως και όλες οι υπόλοιπες επιδοτήσεις του Β’ πυλώνα, εξισωτική αποζημίωση, συνδεδεμένες ενισχύσεις, αγροπεριβαλοντικά κλπ προστατεύονται από παρ. 4 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α/11.04.2012) “Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν μπορούν να κατασχεθούν, δεν υπόκεινται σε καμία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και των ΠΣΕΑ είναι ακατάσχετες βάση Ν. 1790/1988 αρ. 15. Οι Παροχές που χορηγούνται στους ασφαλισμένους από τον ΕΛΓΑ με βάση τον παρόντα νόμο, απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλη χαρτοσήμου, είναι δε ακατάσχετες και ανεκχώρητες, εκτός εάν πρόκειται για απαιτήσεις για νόμιμη διατροφή, οπότε έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. Συμψηφισμός των παροχών αυτών με οφειλές του δικαιούχου προς τον ΕΛΓΑ είναι δυνατός. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζει τα σχετικά με τις κατασχέσεις ή τις εκχωρήσεις, κατά διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο, δεν ισχύει για τον ΕΛΓΑ. Φυσικά εκτός των Ελληνικών νόμων υπάρχει και ο ευρωπαϊκός κανονισμός 1290/2005, καθώς και με το άρθρο 29 του κανονισμού 73/2009(1) και το άρθρο 11 του κανονισμού 1306/2013(2), οι ενισχύσεις και επιδοτήσεις της ΕΕ πρέπει κατά κανόνα να καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους. Έχουμε στα χέρια μας απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ’ αριθμ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον υφυπουργό Οικονομικών, κρίθηκε ότι δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριμένου έργου ή αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στην διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος, η στέρηση των οποίων με κατάσχεση ή συμψηφισμό θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης του οικείου κοινοτικού προγράμματος και σε άρνηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή σε ενδεχόμενη αναζήτηση των ενδιάμεσων καταβολών. Οι πιο πάνω εξαιρέσεις από την κατάσχεση ισχύουν και όταν η καταβολή των ποσών αυτών γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που επιβάλλονται κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, τραπεζικών καταθέσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία γνωρίζουν την προέλευση της κατάθεσης και το είδος των ενισχύσεων, οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για το ακατάσχετο αυτών». Αλλά και με την υπ’ αριθμ. 174/2014 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κρίθηκε ότι η κατάσχεση απαιτήσεως που έχει ως γενεσιουργό αιτία την υλοποίηση ενέργειας συγχρηματοδοτούμενης από κοινοτικούς πόρους που δεν έχει ολοσχερώς πραγματοποιηθεί, άρα ΔΕΝ έχει διασφαλιστεί η επίτευξη του κοινοτικού σκοπού δεν είναι επιτρεπτή, τυχόν δε τέτοια πράξη είναι απολύτως άκυρη. Σκοπός δε της χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποκλειστικά η αγροτική ανάπτυξη της χώρας μέσω της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και όχι η παροχή εισοδήματος στους δικαιούχους αυτών, ενώ το ποσό καθορίζεται και καταβάλλεται βάσει της έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου που δηλώνει ο δικαιούχος. Υπάρχουν φυσικά και πολλές εκθέσεις του συνηγόρου του πολίτη κατά των τραπεζών καθώς και απαντήσεις της ΑΑΔΕ στον πρόεδρο του ΑΚΚΕΛ που παραδέχεται το ακατάσχετο όλων των αγροτικών επιδοτήσεων. Παρόλα αυτά οι τράπεζες συνεχίζουν απτόητες τις κατασχέσεις επιδοτήσεων σίγουρα με δόλο και όχι από άγνοια νόμου. Στα γραφεία του ΑΚΚΕΛ υπάρχουν χιλιάδες υποθέσεις παρανόμως κατασχεμένων αγροτικών επιδοτήσεων και μπορώ αν μου ζητηθεί να σας τις στείλω με όλα τα στοιχεία.  Εμείς ως ΑΚΚΕΛ για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους συντάσσομαι εξώδικα (χωρίς καμία χρέωση) ανά περίπτωση ώστε ο παραγωγός να τα στείλει στο νομικό τμήμα της τράπεζας.  Στις περισσότερες των περιπτώσεων αποδεσμεύονται τα χρήματα, φυσικά με τεράστια ταλαιπωρία και καθυστέρηση. Αν κάποιος αγρότης επιχειρήσει τη νόμιμη αποδέσμευση των χρημάτων του, τότε αρχίζει ο πραγματικός Γολγοθάς και η τακτική από τον Άνα στον Καϊάφα. Χαρτιά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περί τίνος επιδοτήσεις πρόκειται (όταν όλες μα όλες είναι ακατάσχετες)… Κύριε υπουργέ πρόκειται σαφέστατα για απάτη των τραπεζών και κατά των αγροτών αλλά και κατά του Ελληνικού δημοσίου γιατί οι τράπεζες με εντολή ΑΑΔΕ δεσμεύουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να αποδίδουν τα χρήματα αυτά ούτε στο νόμιμο δικαιούχο (αγρότη) μα ούτε στο Ελληνικό δημόσιο στο οποίο οφείλουν οι αγρότες. Υπολογίζω πώς τα χρήματα τα οποία υπεξαιρούν οι τράπεζες είτε από τους νόμιμους δικαιούχους είτε από το Ελληνικό δημόσιο ξεπερνάνε τα 2 δις. Ανά έτος, πράξη που όπως αντιλαμβάνεστε είναι άκρως κακουργηματική. Κύριε υπουργέ σε ένα ευνομούμενο κράτος είναι έγκλημα ένας ολόκληρος κλάδος να ζητάει από τον υπουργό επιτέλους την τήρηση των νόμων. Δυστυχώς στον Ελληνικό λαό επικρατεί η αντίληψη πώς οι υπουργοί είναι υπηρέτες των τραπεζιτών και δεν τολμάνε να επιβάλουν το νόμο στις τράπεζες. Δυστυχώς στην Ελλάδα ισχύει το όμορφος κόσμος τραπεζικά πλασμένος. Κύριε υπουργέ στην κυριολεξία αναμένω από εσάς τα αυτονόητα και την επιβολή των νόμων σε διάψευση της κοινής αντιλήψεις περί αλυσοδέσμιων υπουργών υποκινούμενων από το διεφθαρμένο τραπεζικό σύστημα”.