Αίτημα της Τροχαίας Κομοτηνής, για τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Ηρώων, στα σημεία συμβολής µε τις καθέτους της, εξέτασε η Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου Κομοτηνής.

Με το συγκεκριμένο αίτημα, το οποίο είχε υποβληθεί και στο παρελθόν, η Τροχαία ζητούσε να επιτραπεί η τοποθέτηση πλαστικών πασαλακίων σε απόσταση 5 μέτρων δεξιά και αριστερά από τις συμβολές των οδών, προκειμένου να αποτρέπεται η στάθμευση αυτοκινήτων και κατ’ επέκταση να μην περιορίζεται η ορατότητα των οδηγών που επιχειρούν να εισέλθουν στη Λ.Ηρώων. Σημειώνεται ότι η μειωμένη ορατότητα αποτελεί μια συχνή αιτία πρόκλησης ατυχημάτων στα συγκεκριμένα σημεία.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του ανωτέρω αιτήματος της Τροχαίας, επικαλούμενη ότι η τοποθέτηση εμποδίων στο οδόστρωμα απαγορεύεται. Πρότεινε, ωστόσο, να κατασκευαστούν προεξοχές στα πεζοδρόμια, κατά μήκος της Λ.Ηρώων, στα σημεία συμβολής της με τις κάθετες οδούς.

Η γνωμοδότηση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία τάχθηκε επίσης κατά της τοποθέτησης πλαστικών εμποδίων, ενώ εξουσιοδότησε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να συντάξει μελέτη για την κατασκευή προεξοχών στα πεζοδρόμια. Με τη σειρά του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ανάβοντας «πράσινο φως» στην υλοποίηση της σχετικής παρέμβασης.