Πλάνο λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων των μελών του, προτείνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης, ακολουθώντας και τις σχετικές συστάσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Συγκεκριμένα, προτείνει τα ιδιωτικά ιατρεία από Δευτέρα 27/04/2020 να επανέλθουν στη φυσιολογική τους λειτουργία, ωστόσο τονίζει πως “είναι σκόπιμο να μη συνωστίζονται ασθενείς στην αίθουσα αναμονής, γι’ αυτό προτείνουμε να λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με ραντεβού, με ρυθμό ένας ασθενής ανά τουλάχιστον τριάντα λεπτά”. Το ίδιο, δε, προτείνει να ισχύει και στα εργαστήρια.
Ακόμη υπογραμμίζει πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν συνοδοί, παρά μόνο όπου είναι απολύτως απαραίτητοι, και στην περίπτωση αυτή, ένας μόνο συνοδός, και για παιδιά ένας γονέας.
Για τους ιατρούς που λόγω της φύσης της ειδικότητάς τους διενεργούν ενδοσκοπήσεις, αυτές προτείνεται να προγραμματίζονται με ρυθμό μία ανά ώρα.
Τέλος, ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης επισημαίνει πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί ασθενών λόγω προέλευσης από περιοχές που δεν βρίσκονται σε επίσημη καραντίνα.