Τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες. Σήμερα το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε στις σχολικές μονάδες τρεις εγκυκλίους, για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια – λύκεια, οι οποίες ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα κυλήσει η πρώτη ημέρα στο σχολείο. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις μονάδες τους στις 8.15 το πρωί και μέχρι την τέλεση του Αγιασμού που θα γίνει σύμφωνα με τον προγραμματισμό κάθε σχολείου, θα ενημερωνονται για τους κανόνες προφύλαξης και για τη χρήση της προστατευτικής μάσκας. Επίσης, θα παραλάβουν βιβλία, μάσκες και παγούρια όπου προβλέπεται.

Εγκύκλιοι

Νηπιαγωγεία

Σας ενημερώνουμε ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία) στις 8.15 και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου που θα περιλαμβάνει:

 • Συζήτηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και λοιπών μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ.
 • Επεξήγηση επί του περιεχομένου του έντυπου ενημερωτικού υλικού που έχει σταλεί (Φ.7/117703/Δ1/9-9-2020).
 • Διανομή μάσκας ανά μαθητή.
 • Ιδιαίτερη έμφαση στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.

Υπενθυμίζεται ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση των εφημεριών των εκπαιδευτικών.

Δημοτικά Σχολεία

Σας ενημερώνουμε ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες (Δημοτικά Σχολεία) στις 8.15 και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου που θα περιλαμβάνει:

 • Συζήτηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και λοιπών μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ.
 • Επεξήγηση επί του περιεχομένου του έντυπου ενημερωτικού υλικού που έχει σταλεί (Φ.7/117703/Δ1/9-9-2020).
 • Διανομή μάσκας ανά μαθητή.
 • Ιδιαίτερη έμφαση στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.
 • Διανομή των ατομικών δοχείων νερού/ παγουριών ανά μαθητή.
 • Διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς ανά θρανίο.
 • Ενημέρωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση των εφημεριών των εκπαιδευτικών.

Γυμνάσια-Λύκεια

Σας ενημερώνουμε ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές /τριες θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες στις 8.15 και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου, που θα περιλαμβάνει:

 • Επεξήγηση και συζήτηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και λοιπών μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ.
 • Εμβάθυνση επί του περιεχομένου του έντυπου ενημερωτικού υλικού που έχει σταλεί (117512/ΓΔ4/08-09-2020).
 • Διανομή μάσκας ανά μαθητή.
 • Έμφαση στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.
 • Ενημέρωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας.
 • Διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση των εφημεριών των εκπαιδευτικών.