Ως τις 26 Ιουνίου (ημέρα Παρασκευή), θα κάνουν μάθημα τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιστρέψουν στα θρανία την ερχόμενη Δευτέρα 1 Ιουνίου.
Σε κάθε αίθουσα θα πρέπει να υπάρχουν μέχρι 15 παιδιά με 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ τους. Τμήματα με μέχρι 15 μαθητές θα κάνουν μάθημα κάθε μέρα. Τμήματα με περισσότερους από 15 μαθητές θα χωριστούν σε δύο υποτμήματα τα οποία θα προσέρχονται για μάθημα κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και κάθε Τρίτη-Πέμπτη εναλλάξ εβδομαδιαίως.
Τα σχολεία θα καθαρίζονται δυο φορές τη μέρα, ενώ θα διατίθενται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, αντισηπτικά. Κυλικεία δεν θα λειτουργούν, και τα διαλείμματα θα γίνονται σε διαφορετικές ώρες.
Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές.
Μαθητές στων οποίων το οικογενειακό περιβάλλον υπάρχει άτομο αυξημένου κινδύνου ή που νοσεί, μπορεί με υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα να απουσιάσει.
Τέλος, δεν θα επαναλειτουργήσει ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου.