Συνεδρίασε στο δημαρχείο Αρριανών, στη Φιλλύρα, υπό την προεδρία του Δημάρχου Αχμέτ Ριτβάν, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας, με θέμα τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.

Παρόντες στην σύσκεψη ήταν οι αντιδήμαρχοι όλων των δημοτικών ενοτήτων, ο προϊστάμενος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας Ροδόπης, εκπρόσωποι του Αστυνομικού Τμήματος Αρριανών και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαπών, της Δ/νσης Δασών Ροδόπης και αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αρριανών τόνισε ότι “ο συντονισμός όλων των αρμόδιων φορέων και η σαφής γνώση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους αποτελεί την αποτελεσματικότερη μέθοδο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων και κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό”.

Ενημέρωσε επίσης ότι “ο Δήμος, διαθέτοντας την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια, έχει οργανώσει ένα φάσμα ενεργειών για την προστασία και πρόληψη τέτοιων φαινομένων, διενεργεί συνεχώς καθαρισμούς από φερτά υλικά, συντηρεί το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, ενώ παράλληλα έχει προγραμματίσει και την εκτέλεση έργων για την αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών του με τα εντονότερα προβλήματα. Διαθέτει επίσης ετοιμότητα σε οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό (διαμορφωτήρες-προωθητήρες γαιών, εκσκαφείς, φορτηγά, αλατοδιανομέα, οχήματα 4×4, κ.ά.), αλλά και επαρκές προσωπικό για τον χειρισμό τους, ενώ έχει προμηθευτεί και τις απαιτούμενες ποσότητες άλατος”.

Ο φορείς τοποθετήθηκαν ο καθένας για το πεδίο των αρμοδιοτήτων του, κάνοντας χρήσιμες επισημάνεις που θα βοηθήσουν στην αποτροπή των φαινομένων, και κατέληξαν εμπεδώνοντας από κοινού ένα κλίμα συνεργασίας και συντονισμού των ενεργειών τους.