Για μια ακόμη φορά το Σωματείο Εξωτερικών Φρουρών Καταστήματος Κράτησης Κομοτηνής θα δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο και τον αλτρουισμό του.
Εν όψει των αυξημένων αναγκών σε αίμα λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αναχαίτιση του κορωνοϊού, ο σύλλογος αιμοδοτών των ανδρών της υπηρεσίας, θα προχωρήσει σε εθελοντική αιμοδοσία.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό χώρο του Καταστήματος, εντός του Μαΐου, και – εξυπακούεται – με τη λήψη και τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.

e70f9dc7 img 20200416 125430 antigrafi

ΑΙΜΟ