Λίγες μόλις μέρες μετά τη συζήτηση στη Βουλή της επίκαιρης ερώτησης του Ιλχάν Αχμέτ για την ανάγκη στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρριανών, σειρά επαφών με πρωτοβουλία του Βουλευτή Ροδόπης, είχε στην Αθήνα για θέματα του Δήμου του, ο Δήμαρχος Αρριανών Αχμέτ Ριτβάν.

Κατά τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για το ΕΣΠΑ και τις επενδύσεις, Γιάννη Τσακίρη, συζητήθηκαν οι προοπτικές ενεργοποίησης χρηματοοικονομικών εργαλείων για τον Δήμο Αρριανών από τα τρέχοντα προγράμματα για την τοπική αυτοδιοίκηση, με στόχο την υλοποίηση απαραίτητων τεχνικών έργων και υποδομών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου.

Στη συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα αυτοδιοίκησης, Θεόδωρο Λιβάνιο, τέθηκαν επί τάπητος τα ζητήματα της υποστελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρριανών όπως αυτά παρουσιάστηκαν κατά την πρόσφατη επίκαιρη ερώτηση του Ιλχάν Αχμέτ στη Βουλή.

Ο κ. Λιβάνιος παρέσχε τη διαβεβαίωση προς τον Δήμαρχο Αρριανών και τον Βουλευτή Ροδόπης, ότι έως το τέλος του έτους θα ενεργοποιηθούν οι Προκηρύξεις για την πρόσληψη των ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που είναι απαραίτητες για τη διάρθρωση και λειτουργία πλήρως στελεχωμένης Τεχνικής Υπηρεσίας στον Δήμο Αρριανών.

Ειδικότερα, πρόκειται για το αίτημα άμεσης κάλυψης μιας θέσης Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού, μιας θέσης Π.Ε. Αρχιτέκτονα, μιας θέσης Π.Ε. Τοπογράφου Μηχανικού, μιας θέσης Π.Ε. Μηχανικού Περιβάλλοντος, μιας θέσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, και μιας θέσης Τ.Ε. Πολιτικού Μηχανικού.

275aa182 ilxan ritvan livaniosΕπίσης, εκφράστηκε από πλευράς Υφυπουργού, η ιδέα της δημιουργίας μιας “δεξαμενής” διαθέσιμων επιστημόνων στο ΤΕΕ, προκειμένου να μπορούν να συνεργάζονται για την κατάρτιση μελετών με Δήμους που δεν έχουν στελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες, όπως είναι τα Αρριανά, ενώ διερευνήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”.

Από την πλευρά του ο Βουλευτής Ροδόπης δήλωσε ότι παραμένει στη διάθεση όλων των αυτοδιοικητικών παραγόντων της Ροδόπης για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στο επίπεδο της τοπικής διακυβέρνησης.