Με 639 επιπλέον μόνιμους υπαλλήλους, διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων, θα ενισχυθούν το επόμενο διάστημα τα Καταστήματα Κράτησης της xώρας, εξέλιξη που όπως τονίζεται από το υπουργείο δικαιοσύνης, καταδεικνύει το “έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των φυλακών”.

Η απόφαση αφορά την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 258 υπαλλήλων στο νέο κατάστημα κράτησης Δράμας, και 381 στα υπόλοιπα καταστήματα κράτησης της χώρας.

Ειδικότερα προβλέπονται συνολικά οι ακόλουθες θέσεις: 234 Φύλακες, 204 Εξωτερικοί Φρουροί, 28 Ιατροί, 51 Νοσηλευτές, 25 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 5 Ψυχολόγοι, 5 Κοινωνιολόγοι, 7 Εγκληματολόγοι, 7 Μηχανικοί, 11 Πληροφορικοί, 53 Διοικητικοί και 9 λοιπών ειδικοτήτων.

Η προπαρασκευή έχει ήδη αρχίσει από το Υπουργείο, ενώ η προκήρυξη αλλά και όλη η διαδικασία επιλογής θα γίνει από το ΑΣΕΠ.

“Με την πλήρη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης προσδοκάται η μέγιστη δυνατή επίτευξη των στόχων της σωφρονιστικής πολιτικής, τόσο για την ασφάλεια όσο όμως και για την ανθρωπιστική μεταχείριση των κρατουμένων με σκοπό την κοινωνική επανένταξη”, υπογραμμίζεται ακόμη στην ανακοίνωση του Υπουργείου.