Στις 4 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η φετινή “Λευκή Νύχτα” της Κομοτηνής.

Στη δράση μπορούν να λάβουν μέρος οι επιχειρήσεις με δικές τους ιδέες και εκδηλώσεις, και ως εκ τούτου καλούνται να ενημερώσουν σχετικώς τη Γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής έως τις 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, ώστε να ενταχθούν στο συνολικό πρόγραμμα εκδηλώσεων αλλά και να συνταχθούν τα απαραίτητα έγγραφα για την ορθή διεξαγωγή των δράσεων.

1ca152d3 lefki nixta 2019