Ένα από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης είναι και το EROVET το οποίο απευθύνετε στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης συμμετείχαν στην πρώτη κοινή δραστηριότητα κατάρτισης προσωπικού στο CREWE του Ηνωμένου Βασίλειου, τον Φεβρουάριο του 2020 στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος.

Το Πανεπιστημιακό Τεχνικό Κολλέγιο (UTC) στο Crewe, του Ηνωμένου Βασίλειου, φιλοξένησε την πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα προσωπικού του προγράμματος Erasmus + KA2 με θέμα “Συμπλήρωση του χάσματος των δεξιοτήτων των Ευρωπαίων εκπαιδευόμενων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EROVET +), Filling the Skills Gap of European VET Learners (EROVET+)”.

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2020 και συγκέντρωσε προσωπικό από τα οκτώ εκπαιδευτικά κέντρα που είναι εταίροι του έργου: INS Escola del Treball από την Ισπανία, Ortakoy 80.YIL Meleski ve Teknik Anadolu Lisesi από την Τουρκία, Escola Profissional Amar Terra Verde από την Πορτογαλία, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης από την Ελλάδα, Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Zirmunai από τη Λιθουανία, Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri “Aulo Ceccato από την Ιταλία, Crewe UTC από το Ηνωμένο Βασίλειο και Lycée General Technique Gaston Berger από τη Γαλλία.

Στη δραστηριότητα συμμετείχαν συνολικά 20 εκπαιδευτικοί και τους δόθηκε η ευκαιρία να εργαστούν σε ένα από τα αποτελέσματα του έργου το οποίο είναι η οργάνωση σειράς επιμορφωτικών μαθημάτων για τη απόκτηση δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους και αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

e92066ac deltio typoy 2Αναμένεται ότι η επιμόρφωση θα προσφέρει στους Ευρωπαίους μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διαχείριση ομάδων και έργων, καθώς και τη διαχείριση της προσωπικής τους ανάπτυξης, επιτρέποντάς τους έτσι την πρόσβαση σε καλύτερη απασχόληση και σταδιοδρομία.

Οι εταίροι του έργου γνωρίζουν ότι οι Ευρωπαίοι εκπαιδευόμενοι στην επαγγελματική εκπαίδευση αντιμετωπίζουν έλλειψη κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας και αναμένεται ότι το μάθημα αυτό θα καλύψει ένα κενό.

Οι συνεδριάσεις αφιερώθηκαν στην επεξεργασία του περιεχομένου, της μεθοδολογίας και της αξιολόγησης της επιμόρφωσης, και αναπτύχθηκε ένα τελικό σχέδιο πρότασης.

Οι εργασίες από τους εταίρους συνεχίζονται με τηλεδιασκέψεις για να εξασφαλιστεί ότι η τελική έκδοση είναι έτοιμη να τεθεί σε δοκιμή στην Πορτογαλία το 2021.

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι ενθουσιασμένοι με την πρόοδο του δικτύου και του προγράμματος που έχει ως τον κύριο στόχο την εξασφάλιση καλύτερων ευκαιριών και πρακτικών για τους νέους σε κάθε χώρα.