Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου κατέθεσε την Πέμπτη 19 Μαρτίου ερώτηση, γιατί “ένας μεγάλος αριθμός δικαιούχων του υπομέτρου 4.1: Σχέδια Βελτίωσης στο Ν. Ροδόπης δεν έχουν εγκριθεί, λόγω σφάλματος του πληροφοριακού συστήματος, κατά την υποβολή των αιτήσεων τους. Κατά τη μεταφορά της υφιστάμενης κατάστασης από το ΟΣΔΕ 2017 στο υπόδειγμα των κρατικών ενισχύσεων, που λειτουργεί στο πληροφοριακό σύστημα για τα αγροτεμάχια και τα ζώα, η αποτυπωμένη κατάσταση δεν αποθηκεύτηκε με αποτέλεσμα την απόρριψή τους. Εάν και υποβλήθηκαν ενστάσεις, λόγω των χρονικών περιθωρίων είναι πολύ πιθανόν εάν αξιολογηθούν σε μία δεύτερη φάση να μην υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση των επενδύσεων”.

Ο βουλευτής με την ερώτηση του προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ζητά “να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει κι αφορούν στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κατά τη διάρκεια λειτουργίας του στην εφαρμογή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων την παρούσα Προγραμματική Περίοδο”. Ενώ ρωτάει τους υπουργούς αν προτίθενται “να διορθώσουν τις τυχόν αρνητικές συνέπειες για συγκεκριμένες περιπτώσεις θιγόμενων, ανάμεσά τους πολλοί από το νομό Ροδόπης, από τα προβλήματα στο σύστημα”.

Το κείμενο της ερώτησης που συνυπογράφουν 23 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:
“Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Θέμα: Πώς θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει κι αφορούν στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κατά τη διάρκεια λειτουργίας του στην εφαρμογή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων την παρούσα Προγραμματική Περίοδο;
Δεδομένου ότι οδεύουμε στη λήξη της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην προετοιμασία της επόμενης περιόδου 2021-2027, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπισθούν ορισμένα προβλήματα που ανέκυψαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και αφορούν στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέσω του οποίου γίνεται ο χειρισμός όλων των δράσεων (τομεακές, περιφερειακές, διακρατικές) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Πιο συγκεκριμένα, προέκυψαν προβλήματα με τον τρόπο διαχείρισης του ΠΣΚΕ: για να μπορέσει να ανοίξει το πληροφοριακό σύστημα ώστε να γίνουν διορθώσεις από τον δυνητικά δικαιούχο ακολουθείται μία χρονοβόρα διαδικασία που δημιουργεί προβλήματα στα χρονοδιαγράμματα και στην τήρησή τους, σύμφωνα με την οποία η εμπλεκόμενη ΕΥΔ εισηγείται στον κεντρικό διαχειριστή του ΠΣΚΕ, στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) και μόνο μετά τη συμφωνία της τελευταίας ως προς το αίτημα, δίνεται εντολή στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) να επιτρέψει τη διόρθωση στο ΠΣΚΕ.
Σύμφωνα με μαρτυρίες ενδιαφερομένων (δυνητικά δικαιούχων, μελετητών, υπαλλήλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών), υπήρξαν προβλήματα από τον προαναφερόμενο τρόπο λειτουργίας και ενδεικτικά αναφέρονταιτα ακόλουθα:
Κατά την υποβολή για παράδειγμα πρότασης στο ΠΣΚΕ για το μέτρο 19: Τοπική ανάπτυξη LEADER, για επουσιώδες αριθμητικό σφάλμα (80 λεπτών) κατά τη μεταφορά ποσών από δυνητικά δικαιούχο από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό στην καρτέλα χρηματοδοτικού σχήματος, δεν μπόρεσε να γίνει η οριστικοποίηση της αίτησης και να ληφθεί αποδεικτικό κατάθεσης. Δεδομένου ότι στην προκήρυξη προβλέπεται στα κριτήρια επιλογής βαθμολογίας, το κριτήριο «Σαφήνεια και πληρότητα πρότασης» με υψηλό συντελεστή βαρύτητας 11-15%, όποιες τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί αναλογικά και όχι απαγορευτικά.
Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάστηκαν και στην υποβολή προτάσεων στο υπομέτρο 4.1: Σχέδια βελτίωσης και ειδικά στο Ν. Ροδόπης είχε σαν αποτέλεσμα να μην εγκριθεί μεγάλος αριθμός προτάσεων. Κατά την υποβολή για παράδειγμα αιτήσεων για παραγωγούς-δικαιούχους, λόγω σφάλματος του πληροφοριακού συστήματος, κατά τη μεταφορά της υφιστάμενης κατάστασης από το ΟΣΔΕ 2017 στο υπόδειγμα των κρατικών ενισχύσεων που λειτουργεί στο πληροφοριακού σύστημα για τα αγροτεμάχια και τα ζώα, η αποτυπωμένη κατάσταση δεν αποθηκεύτηκε με αποτέλεσμα την απόρριψή τους. Εάν και υποβλήθηκαν ενστάσεις, λόγω των χρονικών περιθωρίων είναι πολύ πιθανόν εάν αξιολογηθούν σε μία δεύτερη φάση να μην υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση των επενδύσεων.
Κατά τη φάση της αξιολόγησης επίσης, σε περίπτωση που η Γνωμοδοτική Επιτροπή, ήτοι το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των προτάσεων, διαπιστώσει στην πορεία ότι υπήρξε κάποιο λάθος στην αξιολόγησή της, δεν δύναται να εισέλθει στο σύστημα και να διορθώσει την απόφασή της εάν δεν λάβει την έγκριση της ΕΥΚΕ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει επιπλέον καθυστερήσεις.
Επειδή η σωστή και έγκαιρη εφαρμογή των προγραμμάτων και ιδιαίτερα η εφαρμογή του ΠΑΑ είναι πρωταρχική αναγκαιότητα για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της ύφεσης.
Επειδή για την επίτευξη των στόχων των αναπτυξιακών προγραμμάτων εξυπακούεται ότι απαιτείται η άμεση διορθωτική παρέμβαση επί ενός ηλεκτρονικού συστήματος ως εργαλείου για τη σωστή εξέταση των περιπτώσεων όπου εμφανίζονται δυσλειτουργίες.
Επειδή τυχόν καθυστερήσεις ή αρρυθμίες στη λειτουργία και στη διαδικασία ενημέρωσης του ΠΣΚΕ θα προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στη διαδικασία παρακολούθησης των προγραμμάτων τη στιγμή που οι τοπικές κοινωνίες έχουν ανάγκη για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα λειτουργίας του ΠΣΚΕ. Θα προχωρήσετε σε βελτιώσεις τουγια την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος και ιδιαίτερα στην υλοποίηση του ΠΑΑ;
Πώς προτίθεστε να διορθώσετε τις τυχόν αρνητικές συνέπειες για συγκεκριμένες περιπτώσεις θιγόμενων από τα προβλήματα στο σύστημα;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κατρούγκαλος Γιώργος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μωραϊτης Θάνος
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παππάς Νικόλαος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης”.