Ερώτηση με θέμα «Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων που δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους», κατέθεσε προς τους υπουργούς Εργασίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, ο πρόεδρος της “Ελληνικής Λύσης” Κυριάκος Βελόπουλος.
Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
“Βάσει υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσωρινώς απαγορεύτηκε η λειτουργία μέρος των ιδιωτικών επιχειρήσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού «COVID-19». Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοίνωσαν υπέρ των επιχειρήσεων  και των εργαζόμενων που πλήττονται, μια σειρά μέτρων τα οποία ετέθησαν σε εφαρμογή προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση που ενέσκηψε στο ήδη τρωθέν οικονομικό γίγνεσθαι. Τα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης επιχειρηματιών, επαγγελματιών, εργαζομένων,   υπαλλήλων και ανέργων, όσο και αν ανακουφίζουν, ως έναν βαθμό, δεν παύουν να θεωρούνται προσωρινά, αφού αφορούν σε διάρκεια ολίγων εβδομάδων. Θα πρέπει όμως η Πολιτεία να σκύψει επίσης και στις επιχειρήσεις που λειτουργούν ακόμη και στους  εργαζόμενους αυτών, που ενώ φαινομενικά δεν έχουν πληγεί άμεσα, εν τούτοις διαφαίνεται ότι το πλήγμα προς τους τελευταίους θα φανεί λίαν προσεχώς όταν αποσυρθούν τα «απόνερα» της τρέχουσας έκτακτης οικονομικής κρίσης. Το τελευταίο είναι δυνατόν να  διαπιστωθεί από τις Υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν διασταύρωσης των τρεχόντων οικονομικών δεικτών των εν λόγω λειτουργούντων ακόμα επιχειρήσεων, με τους αντίστοιχους δείκτες των προηγούμενων ετών της ίδιας χρονικής σεζόν. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Προτίθεσθε να δρομολογήσετε οικονομική ενίσχυση,  στα  πλαίσια  των  εξαγγελθέντων  μέτρων στήριξης από τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, λόγω κορωνοϊού, υπέρ εκείνων των πληττόμενων επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές, οι οποίες, ενώ δεν ανέστειλαν την λειτουργία τους, επηρεάστηκαν   δυσμενώς,   είτε   από   την   διακοπή  λειτουργίας   των   μέχρι   πρότινος συναλλασσομένων με αυτές, είτε από την μείωση του κύκλου εργασιών των τελευταίων, οπότε και  προέβησαν,  αντίστοιχα,  σε  αναστολή μισθοδοσίας  των  δικών  τους  υπαλλήλων  τους  ή  σε συρρίκνωση του ιδίου κύκλου εργασιών τους, ενώ το καταναλωτικό τους κοινό απορροφήθηκε  από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ;”.