Την άμεση πληρωμή όλων των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που πραγματοποίησαν την πρακτική τους αλλά κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι, ζητά με ερώτησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανόπουλος στην ερώτησή του αναφέρει συγκεκριμένα τα παρακάτω:

«Σύμφωνα με καταγγελίες, πολλοί φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι, καθώς τα ποσά που προβλέπονται από το σχετικό ΕΣΠΑ, με κονδύλια και της Ε.Ε. (ΕΔΕΤ), δεν επαρκούν. Οι φοιτητές καλούνται να συναινέσουν στην απλήρωτη εργασία μέσω της πρακτικής άσκησης η οποία πολλές φορές είναι υποχρεωτική, ενώ οι εργοδότες απολαμβάνουν την τζάμπα εργασία χιλιάδων φοιτητών. Αυτή είναι και η στρατηγική της Ε.Ε. για τη νεολαία που προορίζει για τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών απλήρωτες πρακτικές και μαθητείες, δια βίου μάθηση, δηλαδή ένα αέναο κυνήγι δεξιοτήτων με βάση τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Παρόμοια προβλήματα, όπως μείωση των επιδοτούμενων θέσεων πρακτικής άσκησης, εμφανίζονται και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιβεβαιώνοντας τη συνολική ασφυκτική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί λόγω των συνεχιζόμενων από όλες τις κυβερνήσεις περικοπών κονδυλίων και της υποβάθμισής τους που οδηγούν στο να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν ακόμη και σε βασικές λειτουργίες τους.

Πώς τοποθετείται η Επιτροπή:

– στο ότι δεκάδες φοιτητές κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι ενώ πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.;

– στο αίτημα η ευθύνη για την κάλυψη της πρακτικής άσκησης να περάσει στην πλήρη ευθύνη του κράτους και να μην εξαρτάται από τα εκάστοτε και με ημερομηνία λήξης κονδύλια της Ε.Ε.;».