“Άμεσες απαντήσεις για τον αποκλεισμό της συντριπτικής πλειονότητας των αλιέων από Πρόγραμμα Ενίσχυσής τους λόγω των περιοριστικών μέτρων του πρώτου κύματος πανδημίας”, ζητά από την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή και την οποία συνυπογράφει ο βουλευτής Ροδόπης Δημήτρης Χαρίτου.

“Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό τα περισσότερα σκάφη της παράκτιας αλιείας δεν υποχρεούνται να φέρουν δορυφορικό σύστημα. Όμως η κυβέρνηση θέτοντας την ύπαρξη του δορυφορικού συστήματος ως κριτήριο για την ένταξη των αλιέων στο πρόγραμμα ενίσχυσης λόγω covid, αποκλείει την συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή τα 13.213 από τα 14.018 σκάφη της παράκτιας αλιείας. Να αποκατασταθεί αυτή η αδικία σε βάρος των παράκτιων αλιέων”, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ερώτηση, η οποία έχει ως εξής:

“Με την Πρόσκληση «ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», (ΑΔΑ 64ΜΩ4653ΠΓ-2ΑΥ) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», που δημοσιεύθηκε στις 23/9/2020, προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση αλιέων για την προσωρινή παύση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1ης Μαρτίου και 15ης Οκτωβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 (Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής) της παραπάνω Πρόσκλησης, Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι νομικά πρόσωπα και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων, μεταξύ άλλων, «…..φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS)…».

Η προϋπόθεση αυτή όμως, ουσιαστικά αποκλείει την πλειονότητα των ψαράδων, αφού οι παράκτιοι αλιείς, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, διαθέτουν μικρά σκάφη, στα οποία, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο (Καν. 1224/2009), δεν είναι υποχρεωτικός ο εξοπλισμός τους με τη συγκεκριμένη συσκευή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης της Δ/νσης Αλιείας ΥΠΑΑΤ του 2019 (31-12-2019) για τον Ελληνικό Αλιευτικό Στόλο από τα 14.018 ενεργά σκάφη, τα 4.913 είναι κάτω των 6μ. και τα 8.300 κάτω των 12μ.  Δηλαδή από τα 14.018 σκάφη της παράκτιας αλιείας, τα 13.213 δεν υποχρεούνται να έχουν δορυφορικό σύστημα.

Ακριβώς δε για αυτό τον λόγο, προκειμένου να επεκταθεί περαιτέρω ο συγκεκριμένος εξοπλισμός του στόλους μας σε εθελοντική βάση, δημοσιεύθηκε πρόσφατα (23/10/2020) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS» (ΑΔΑ ΨΥ9Φ469Η4Σ-ΔΓΙ).

Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των παράκτιων αλιέων, διαθέτουν σκάφη μικρού μεγέθους για τα οποία δεν υφίσταται κανονιστική υποχρέωση εξοπλισμού τους με Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS)

Επειδή με βάσει τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Πρόσκληση για την οικονομική ενίσχυση στην αλιεία, η συντριπτική πλειοψηφία  των αλιέων αποκλείονται από τα μέτρα ενίσχυσης από τις συνέπειες του Covid-19,

Επειδή ο αποκλεισμός της πλειονότητας των αλιέων από την ενίσχυση σε κρίσιμη στιγμή για την οικονομία των παράκτιων περιοχών και των νησιών μας, πλήττει τη βιωσιμότητα του κλάδου αλλά και επιτείνει το πλήγμα στον τουρισμό που δέχτηκαν οι περιοχές που δραστηριοποιούνται.

Ερωτάται ο κ.  Υπουργός:

  1. Ποια είναι τα δεδομένα από τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη πρόσκληση «ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», που έληγαν 15 Οκτωβρίου;
  2. Με βάση τα δεδομένα αυτά, ποιο ποσοστό του στόλου είτε δεν αιτήθηκε καν, είτε αποκλείστηκε γιατί δεν ικανοποιεί το κριτήριο της Δορυφορικής Συσκευής Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ;
  3. Ήταν τελικά ο κυρίαρχος λόγος αποκλεισμού από την ευρωπαϊκή ενίσχυση και ποιου ποσοστού των αλιέων η έλλειψη Δορυφορική Συσκευής Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS)  και αν ναι ήταν πρόθεση, παράλειψη ή άγνοια;
  4. Αν είναι πρόδηλο ότι ο μαζικός αποκλεισμός των αλιέων από οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται σαν ευρωπαίοι πολίτες οφείλεται σε εσφαλμένο εντέλει κριτήριο της πρόσκλησης, είναι στις προθέσεις σας η έμπρακτη διόρθωση αυτού του αποκλεισμού και πως;”.