Με ερώτηση που κατέθεσαν τριάντα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής την αναπληρωτή τομεάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, ζητούν “να σταματήσει άμεσα η παράνομη διαδικασία εκταμίευσης των πόρων του ΕΣΠΑ για τα vouchers των βρεφονηπιακών σταθμών που υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους των σταθμών να υποβάλουν ψευδείς δηλώσεις σχετικά με το έργο που προσφέρουν”.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: “Οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί σταμάτησαν τη λειτουργία τους ταυτόχρονα με τα σχολεία. Όμως, από τότε μέχρι σήμερα, ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι τελούν σε πλήρη αβεβαιότητα ως προς τη στήριξη που τελικά θα λάβουν, λόγω του ότι, οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις συμμετέχουν, διαθέτοντας μέρος των θέσεών τους, στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» -τα γνωστά vouchers. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση δημιουργήθηκε λόγω της ΠΝΠ της 30ής/3/20 όπου ορίζεται ότι συνεχίζεται η χρηματοδότηση του συνόλου των πράξεων του ΕΣΠΑ σε δομές των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί όπως η δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» υπό τον όρο της μη διπλής χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών από άλλες ενισχύσεις στο πλαίσιο  μέτρων για τις συνέπειες της πανδημίας. Ακολούθησαν διαδοχικές εγκύκλιοι από τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομίας που περιέπλεξαν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Με αυτές προτρέπονταν οι ιδιοκτήτες των σταθμών, προκειμένου να στους καταβληθεί η αξία των voucehrs, να διακρίνουν τους εργαζομένους τους σε απασχολούμενους δήθεν αποκλειστικά με παιδιά με voucher και μη, δηλώνοντας ότι οι απασχολούμενοι με το ΕΣΠΑ δεν τελούν  σε αναστολή. Είναι δεδομένο ωστόσο ότι οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το νόμο, προσλαμβάνονται για το σύνολο των παιδιών, ενώ σε όλους τους σταθμούς έχει επιβληθεί αναστολή λειτουργίας λόγω του κορονοϊού. Στις 24/4 μάλιστα, σε νέα εγκύκλιο που εξειδικεύει τη διαδικασία εκταμίευσης, καλούνται οι ιδιοκτήτες των σταθμών να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις για το ποιοι εργαζόμενοί τους δεν τελούν σε αναστολή, προτρέπονται, δηλαδή, να υποβάλουν εν γνώσει όλων ψευδείς δηλώσεις που έχουν πιθανές νομικές συνέπειες. Το εγχείρημα αυτό είναι νομικά απαράδεκτο και επιχειρησιακά έωλο, μεταφέρει στους ιδιώτες τις ευθύνες του κράτους και τους εκθέτει έναντι του νόμου και των κανονισμών του ΕΣΠΑ. Είναι γνωστό ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόσφατα ένα πακέτο μέτρων που δίνουν ευελιξία στη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ) λόγω του κορωνοϊού. Επομένως, η κυβέρνηση θα  μπορούσε, αξιοποιώντας και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ «μένουμε όρθιοι»:

  • να υλοποιήσει τάχιστα ένα νέο ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το διάστημα στο οποίο παραμένουν κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί, χρηματοδοτούμενο 100% από ευρωπαϊκούς πόρους, και να προσφέρει: α) στήριξη στις επιχειρήσεις, κυρίως μέσω μη επιστρεπτέας κρατικής ενίσχυσης και β) στήριξη στους εργαζόμενους με πλήρη αναπλήρωση των χαμένων ωρών εργασίας και πλήρη κάλυψη των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
  • να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή του τακτικού προγράμματος των vouchers για όλο το παραπάνω διάστημα. Το πρόγραμμα των vouchers θα συνεχίσει κανονικά μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας των σταθμών.

Η προτεινόμενη αυτή λύση καλύπτει τις ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων με ισοτιμία, και εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου για όλους, χωρίς νομικές η διοικητικές ακροβασίες”.