• “Να σταματήσει εδώ και τώρα η υπονόμευση και η υποθήκευση της βακουφικής περιουσίας στη Θράκη”.
  • “Να εφαρμοστούν οι νόμοι και να προκηρυχθούν ελεύθερες εκλογές για τις διαχειριστικές επιτροπές”. 

Δύο αιτήματα περιλαμβάνει η κοινοβουλευτική ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 7272/25-4-2019 που κατέθεσε ο Βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά τονίζει:

Πρώτον, να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος 3647/2008 και να προκηρυχθούν εκλογές στα Βακούφια, όμως πριν την προκήρυξή τους η κυβέρνηση οφείλει να λάβει υπ’ όψιν της τις προτάσεις που κατέθεσαν οι φορείς της Μειονότητας και ειδικότερα ο Σύλλογος Επιστημόνων, οι σύλλογοι θρησκευτικών λειτουργών Ιερών Τεμενών Θράκης, καθώς και το σύνολο της κοινωνίας της Μειονότητας.

Δεύτερον, με τον νόμο 3554/2007 η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην μερική διαγραφή ληξιπρόθεσμων χρεών της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, τα οποία την ημέρα ψήφισης του νόμου ανερχόταν στο ποσό των 4.879.139,58 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, για το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, δεν εφαρμόστηκε το γράμμα του νόμου 3554/2007, αφού δεν διαγράφηκαν στο σύνολό τους οι πρωτογενείς οφειλές, οι τόκοι και οι προσαυξήσεις καθώς και τα πρόστιμα, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 7 του συγκεκριμένου νόμου. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των γεγονότων είναι να εμφανίζεται σήμερα εκ νέου η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής μεγαλοοφειλέτης του ελληνικού δημοσίου με ένα χρέος που την 1η Μαρτίου του 2019 ανερχόταν στο ιλιγγιώδες ποσό των 3.486.576,84 ευρώ”.

Ο Βουλευτής κάνει λόγο για “απαράδεκτη κατάσταση που υπονομεύει τόσο το θεσμικό καθεστώς των βακουφίων καθώς δεν υπάρχουν ελεύθερα εκλεγμένες διοικήσεις, όσο και την περιουσιακή τους υπόσταση”, και υπέβαλλε ερώτηση έχοντας συναίσθηση όπως επισημαίνει του “κοινοβουλευτικού καθήκοντός” του και του “ιστορικού χρέους” του προς την Μειονότητα.

Ειδικότερα, ο Ιλχάν Αχμέτ, θέτει τα εξής ερωτήματα:
Α) Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να προκηρύξουν εκλογές μελών Διαχειριστικών Επιτροπών των Βακουφίων στις πόλεις Κομοτηνής, Ξάνθης, Διδυμοτείχου με βάση τις προβλέψεις του νόμου 3647/2008;
Β) Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν στην τροποποίηση του νόμου 3647/2008 στην βάση των προτάσεων των φορέων της Μειονότητας καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, όπως έχουν δημόσια προταθεί και διατυπωθεί ανωτέρω στο σώμα της παρούσας ερώτησης;
Γ) Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να ζητήσουν την εφαρμογή από την φορολογική διοίκηση των προβλέψεων του νόμου 3554/2007, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της πλήρους διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών, τελών επιβαρύνσεων, προστίμων, τελών χαρτοσήμου και λοιπών επιβαρύνσεων, όπως κατ’ επανάληψη με έγγραφά τους έχουν ζητήσει οι διορισμένες διοικήσεις των Διαχειριστικών Επιτροπών της Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, ώστε να καταστεί δυνατή η εξάλειψη ή η άρση των υποθηκών και να περιέλθουν τα περιουσιακά του στοιχεία ελεύθερα βαρών πλέον στο νομικό πρόσωπο;

Αναλυτικά η ερώτηση του Ιλχάν Αχμέτ:

“ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών, Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό Δικαιοσύνης, Υπουργό Εξωτερικών
ΘΕΜΑ: Διενέργεια εκλογών για την διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στην Δυτική Θράκη και διαγραφή χρεών και εξάλειψη βαρών της βακουφικής περιουσίας.

Με το νόμο 3647/ 2008 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 37/Α/29-2-2008, ρυθμίστηκαν θέματα για την διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης και των περιουσίων τους.
Στο άρθρο 10 του εν λόγω νόμου προβλέφθηκε ο τρόπος διοίκησης των Βακουφίων στους δήμους Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου ο οποίος θα ασκείτο από μία Διαχειριστική Επιτροπή σε κάθε μία από τις τρεις αυτές πόλεις, τα μέλη των οποίων θα προέκυπταν από εκλογές. Η εκλογή των μελών αυτών των Διαχειριστικών Επιτροπών θα ελάμβανε χώρα με μυστική ψηφοφορία στην οποία θα συμμετείχαν οι μουσουλμάνοι άνδρες και γυναίκες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων όπου υφίστανται τα υπαγόμενα στην αντίστοιχη βακουφική επιτροπή, Βακούφια. Στο ίδιο άρθρο, μάλιστα, προβλεπόταν ότι οι εκλογές αυτές θα γινόταν σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Στο άρθρο 24 παρ. 3 του ίδιου νόμου, αναφέρεται παράλληλα, ότι σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής εκλογών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας διορίζονται τα μέλη Διαχειριστικών Επιτροπών, μετά από γνώμη του οικείου Μουφτή.
Στις 31 Μαρτίου 2019 έληξε η θητεία των διορισμένων επιτροπών των Διαχειριστικών Επιτροπών Διαχείρισης Μουσουλμανικής Περιουσίας χωρίς να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, οι οποίες καθυστερούν ήδη επί 11 συναπτά έτη από την δημοσίευση του προαναφερθέντος νόμου και χωρίς να είναι σαφές ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι λόγοι αδυναμίας διενέργειας τους συμφώνως με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του 3647/2008.
Τόσο κατά την συζήτηση του ως άνω, ψηφισμένου πλέον, νόμου στην Βουλή κατά το έτος 2008 όσο και πρόσφατα, οι εκπρόσωποι των συλλόγων θρησκευτικών λειτουργών Ιερών Τεμενών Δυτ. Θράκης, εκπρόσωποι του συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας Δυτ. Θράκης καθώς και το σύνολο της κοινωνίας της Μειονότητας, αφού αρχικά χαιρέτησαν ομόθυμα την νομοθετική πρόνοια για διενέργεια ελεύθερων εκλογών προς ανάδειξη των μελών των Διαχειριστικών Επιτροπών, διατύπωσαν εγγράφως τις προτάσεις του για ορισμένες αναγκαίες αλλαγές επί των κάτωθι σημείων: άρθρο 3 παράγραφος 4 εδάφιο α, άρθρο 3 παράγραφος 4, άρθρο 3 παράγραφος 5, άρθρο 10 παράγραφος 1, άρθρο 10 παράγραφος 2 της οποίας ζητείται η εξάλειψη, άρθρο 14 παράγραφος 2, άρθρο 17, άρθρο 19 παράγραφος 1.
Για όλα τα παραπάνω ζητήθηκαν τροποποιήσεις ως απαραίτητο στοιχείο διασφάλισης του αυτοδιοίκητου στην διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων, με σεβασμό πάντοτε στις ισλαμικές παραδόσεις και την Συνθήκη της Λωζάννης, ρητή επίκληση των οποίων γίνεται άλλωστε στο άρθρο 1 του νόμου 3647/ 2008.
Με το νόμο 3554/2007 η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην μερική διαγραφή ληξιπρόθεσμων χρεών της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, τα οποία την ημέρα ψήφισης του νόμου ανερχόταν στο ποσό των 4.879.139,58 ευρώ.
Μετά την ψήφιση του νόμου υπήρξαν επίμονα αιτήματα των αρμοδίων διορισμένων Διαχειριστικών Επιτροπών Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής για την λήψη σχετικής βεβαίωσης περί μη οφειλής προς το ελληνικό δημόσιο, ενέργεια απαραίτητη για την εξάλειψη των υποθηκών επί βακουφικών ακινήτων. Ενημερώθηκαν εντέλει εγγράφως στις 5/6/ 2008 από την ΔΟΥ Κομοτηνής ότι μετά τις διαγραφές που έγιναν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του οικείου νόμου, εξακολουθούσαν να υφίστανται υπόλοιπα οφειλών της τάξης των 595.452,68 ευρώ που προέρχονταν από επιβαρύνσεις τελών χαρτοσήμων, προστίμων πολεοδομίας, φόρων κληρονομίας κλπ, των οποίων δεν προβλεπόταν η διαγραφή.
Συνεπεία αυτού του γεγονότος ήταν να μην χορηγείται βεβαίωση του προϊσταμένου της καθ’ ύλη αρμόδιας ΔΟΥ για την εξάλειψη των υποθηκών και να επιζητείται είτε η ολοσχερής εξόφληση των ληξιπροθέσμων είτε η απομείωση τους μέσω νέας διαγραφής χρεών ύστερα από καινούργια νομοθετική πρωτοβουλία.
Αν και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι του ελληνικού δημοσίου ήταν πλήρης, αφού πάντοτε υποβάλλονταν οι φορολογικές δηλώσεις εντός των νομίμων προθεσμιών, η ΔΟΥ Κομοτηνής αρνούνταν για μακρό χρονικό διάστημα να αποδεχθεί τις καταβολές εκ μέρους της διοίκησης των Διαχειριστικών Επιτροπών Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, ενώ συνέχιζε παράλληλα -και μετά την ψήφιση του νόμου 3554/2007- να προβαίνει στη σύσταση ενυπόθηκων βαρών κατά της βακουφικής περιουσίας προς εξασφάλιση ληξιπροθέσμων οφειλών που εντωμεταξύ αυξανόταν αλματωδώς.
Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των γεγονότων είναι να εμφανίζεται σήμερα εκ νέου η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής μεγαλοοφειλέτης του ελληνικού δημοσίου με ένα χρέος που την 1η Μαρτίου του 2019 ανερχόταν στο ιλιγγιώδες ποσό των 3.486.576,84 ευρώ! Εξ’ αυτού του ποσού, το 1.931.788,91 ευρώ αφορούσε στην βασική οφειλή και το 1.554.787.93 ευρώ σε τόκους και προσαυξήσεις!
Παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις όλων των διορισμένων διοικήσεων των Διαχειριστικών Επιτροπών μέχρι και σήμερα, με τις οποίες ζητείτο η πλήρης διαγραφή των προσαυξήσεων, χαρτοσήμων και λοιπών οφειλών δυνάμει του νόμου 3554/2007, ουδεμία εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε.
Παρά το γεγονός ότι η διαγραφή της κύριας οφειλής και των προσαυξήσεων οδηγεί και στην διαγραφή των παρεπόμενων ποινών, σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 7 του νόμου 3554/2007, στην περίπτωση των οφειλών της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής η φορολογική διοίκηση συνεχίζει να βεβαιώνει χρέη, πρόστιμα και προσαυξήσεις από φόρο εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας.
Βάσει των παραπάνω ερωτάσθε:
Α) Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να προκηρύξουν εκλογές μελών Διαχειριστικών Επιτροπών των Βακουφίων στις πόλεις Κομοτηνής, Ξάνθης, Διδυμοτείχου με βάση τις προβλέψεις του νόμου 3647/2008;
Β) Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν στην τροποποίηση του νόμου 3647/2008 στην βάση των προτάσεων των φορέων της Μειονότητας καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, όπως έχουν δημόσια προταθεί και διατυπωθεί ανωτέρω στο σώμα της παρούσας ερώτησης;
Γ) Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να ζητήσουν την εφαρμογή από την φορολογική διοίκηση των προβλέψεων του νόμου 3554/2007, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της πλήρους διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών, τελών επιβαρύνσεων, προστίμων, τελών χαρτοσήμου και λοιπών επιβαρύνσεων, όπως κατ’ επανάληψη με έγγραφά τους έχουν ζητήσει οι διορισμένες διοικήσεις των Διαχειριστικών Επιτροπών της Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, ώστε να καταστεί δυνατή η εξάλειψη ή η άρση των υποθηκών και να περιέλθουν τα περιουσιακά του στοιχεία ελεύθερα βαρών πλέον στο νομικό πρόσωπο ;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ”.