Ερώτηση Ιλχάν Αχμέτ για την αποκατάσταση αδικιών από την καταβολή Εθνικής Σύνταξης

Σε βάρος δικαιούχων ασφαλισμένων προερχόμενων από χώρες εκτός Ε.Ε., χωρίς 40 χρόνια μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα.
ΙΛΧΑΝ ΒΟΥΛΗ 4
  • Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Κινήματος Αλλαγής για την ανάδειξη μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των ισχυρών προβλημάτων των ασθενέστερων ομάδων του ελληνικού πληθυσμού, κατατέθηκε από τον Ιλχάν Αχμέτ και τους συναδέλφους του στην Κ.Ο. Γιώργο Μουλκιώτη και Χαρά Κεφαλίδου, ερώτηση με θέμα την “Αποκατάσταση αδικιών από την καταβολή Εθνικής Σύνταξης σε βάρος δικαιούχων ασφαλισμένων προερχόμενων από χώρες εκτός Ε.Ε., χωρίς 40 χρόνια μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα”.

Την άρση μιας μεγάλης αδικίας που διαπράττεται σε βάρος δικαιούχων ασφαλισμένων Ελλήνων πολιτών που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. και οι οποίοι σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016 – ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει προηγουμένως 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα προκειμένου να κατοχυρώσουν δικαίωμα παροχής πλήρους Εθνικής Σύνταξης, ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν από κοινού προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, Αχμέτ Ιλχάν, Γιώργος Μουλκιώτης και Χαρά Κεφαλίδου.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, «για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης».
Σημειώνεται ότι το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης σήμερα ανέρχεται στα 384 ευρώ και προϋποθέτει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος.
Με την ερώτησή τους οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς εάν σκοπεύουν να προβούν σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να αρθεί ή και να μειωθεί το όριο των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διανομής στη χώρα για τους προηγουμένως διαμένοντες σε χώρες εκτός Ε.Ε. δικαιούχους ασφαλιστικής κάλυψης πολίτες, ώστε να αποκατασταθεί μια αδικία που τους εμποδίζει από την λήψη πλήρους Εθνικής Σύνταξης.

Το κείμενο της ερώτησης:

“Όπως είναι γνωστό, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 4387/2016 – ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016, «στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης». Ειδικά όμως για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτούς, και το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η κατά τα ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α’ 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α’ 165)». Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384 ευρώ (τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος). Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται ως εξής: α) 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, οπότε ανέρχεται σε 345,60 ευρώ. β) 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής και γ) στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος (6% για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, κατ’ ανώτατο 30%) ή μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας. Εξαιρούνται όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος με αιτία την αναπηρία, οι οποίοι δικαιούνται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ). Από τα παραπάνω καθίσταται πρόδηλο ότι αδικούνται κατάφορα Έλληνες πολίτες που έζησαν κατά το παρελθόν σε χώρες εκτός Ε.Ε. και σήμερα περιορίζεται απελπιστικά το ύψος της αποδιδόμενης σε αυτούς Εθνικής Σύνταξης, ακόμα και όταν έχουν συμπληρώσει 20 έτη ασφαλιστικής κάλυψης στην Ελλάδα, εξαιτίας του γεγονότος ότι ελλείπει το σωρευτικό κριτήριο της τεσσαροκονταετούς μόνιμης και νόμιμης διαμονής τους στην χώρα.
Κατόπιν αυτών ερωτάσθε:
– Σκοπεύετε να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να αρθεί ή και να μειωθεί το όριο των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διανομής στην χώρα για τους προηγουμένως διαμένοντες σε χώρες εκτός Ε.Ε. δικαιούχους ασφαλιστικής κάλυψης πολίτες, ώστε να αποκατασταθεί μια αδικία που τους εμποδίζει από την λήψη πλήρους Εθνικής Σύνταξης κατά τα οριζόμενα στο νόμο 4387/2016 – ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016;”. 

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood