Εάν είστε γονείς ή κηδεμόνες παιδιών έως 18 ετών που κάνουν χρήση του διαδικτύου, το Συμβούλιο της Ευρώπης σας προσκαλεί να συμπληρώσετε το ακόλουθο ανώνυμο ερωτηματολόγιο, στην ελληνική γλώσσα: https://www.surveymonkey.com/r/VMBG8LJ?lang=el

Μέσω αυτού του ερωτηματολογίου, το Συμβούλιο θα μπορέσει να μάθει περισσότερα για την άποψή σας σχετικά με την ψηφιακή πολιτειότητα – την ιδιότητα του να είναι κάποιος πολίτης του ψηφιακού κόσμου – ώστε τα εργαλεία που θα αναπτύξει για εσάς και τα παιδιά σας με σκοπό τη στήριξη της εκπαίδευσης στην ψηφιακή πολιτειότητα, να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες σας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτού του ερωτηματολογίου είναι αυστηρώς ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικό σκοπό.