• Σε σειρά εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων 22 σχολικών μονάδων, προχώρησε ο Δήμος Κομοτηνής, καλύπτοντας εξ ιδίων πόρων τις ανάγκες, δεδομένου οτι η σχετική κρατική χρηματοδότηση δεν επαρκεί.

Ο Δήμος Κομοτηνής, παρά τις δύσκολες συγκυρίες, συνεχίζει να συνδράμει ουσιαστικά και γενναία, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, τόσο της Α’βάθμιας, όσο και της Β’βάθμιας εκπαίδευσης. Μια εύρυθμη λειτουργία, την οποία η Δημοτική αρχή τη θεωρεί ως πρώτιστο μέλημά της.

Για τον λόγο αυτό, πλέον της κρατικής χρηματοδότησης, που δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων, ο Δήμος διαθέτει από δικούς του πόρους άλλες 380.000 ευρώ. Και όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, για την οποία το κράτος δίνει 231.000 ευρώ, ο Δήμος Κομοτηνής δημοπράτησε έργο αρχικού προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Έτσι, αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κομοτηνή και σε οικισμούς του Δήμου:

  • Στο 1ο ΕΠΑΛ αποξηλώθηκαν οι παλιές μονώσεις και έγινε μόνωση δώματος με χρήση πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού υλικού δύο συστατικών. Επίσης, έγινε τμηματική ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικά και εξωτερικά.
  • Στο 2ο, 6ο και 12ο Νηπιαγωγείο, καθώς επίσης στο Νηπιαγωγείο Κοσμίου, στο 4ο Δημοτικό Κομοτηνής και στη Βιβλιοθήκη του 11ου Δημοτικού, έγινε αλλαγή πλαστικών δαπέδων.
  • Στο 11ο Νηπιαγωγείο έγινε η ράμπα δαπέδου.
  • Τοποθετήθηκαν αθλητικά δάπεδα από PVC στο 1ο Δημοτικό, το 1ο Γυμνάσιο και στο Γυμνάσιο Καλλίστης.
  • Έγινε ολική ανακαίνιση WC στο 4ο και το 10ο Νηπιαγωγείο και στα Γυμνάσια Ν. Σιδηροχωρίου και Καλλίστης.
  • Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση κουφωμάτων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο και στο 3ο Γυμνάσιο.
  • Αντικαταστάθηκαν λέβητες στο 5ο και 8ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής, όπως και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο.
  • Τοποθετήθηκαν βιομηχανικά δάπεδα στις αυλές του 1ου, 2ου και 6ου Δημοτικού, του 4ου και του 5ου Γυμνασίου Κομοτηνής.
  • Τέλος, έγινε αντικατάσταση παλιών φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με φωτιστικά led στο 4ο και στο 10ο Νηπιαγωγείο, όπως, επίσης, στα WC των Γυμνασίων Καλλίστης και Ν. Σιδηροχωρίου. Τα παλιά φωτιστικά τοποθετήθηκαν στην αποθήκη του Δήμου.