Από τις αρχές Σεπτεμβρίου άρχισαν οι εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών σύνδεσης από συνεργεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής. Οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της  ΔΕΥΑ Κομοτηνής  εν όψει της χειμερινής περιόδου.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια κάνουν την πρόληψη στον τομέα αυτό απαραίτητη και επιτακτική ανάγκη.

85bfc2fb screenshot 14

a582b43a screenshot 13