Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασιών που συμμετέχει, λαμβάνει μέρος και στο ευρωπαϊκό δίκτυο EROVET (EROVET network).

240de415 ddoigo wsaec7rtΤο EROVET είναι μια ομάδα που ασχολείται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και εργάζεται για την προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων. Συγχρηματοδοτείται επί του παρόντος από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της βασικής δράσης 2 για τη “Συνεργασία-Καινοτομία-Ανταλλαγή Ορθών Πρακτικών”.

Το δίκτυο EROVET από την ίδρυσή του πριν τρία χρόνια, έχει συγκεντρώσει πολλούς εκπροσώπους σχολείων ΕΕΚ, κυβερνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, προερχόμενων από περισσότερες από δέκα ευρωπαϊκές χώρες.

Στο εγγύς μέλλον θα γίνει προσπάθεια οι μαθητές διαφόρων χωρών να δημιουργήσουν επαφές, να μοιραστούν εμπειρίες και αξίες, να βρουν θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Έτσι, δημιουργήθηκε πρόσφατα μια πλατφόρμα στην οποία μπορούν να αναρτηθούν και να συγκεντρωθούν προσφορές εργασίας αλλά και αιτήματα για εργασία. Αυτή η πλατφόρμα δεν θα παρέχει μόνο πληροφορίες, αλλά και ενεργή υποστήριξη. Μέσω αυτής οι συμμετέχοντες θα έχουν εύκολη πρόσβαση όχι μόνο στην τοπική τους αγορά εργασίας, αλλά και σε εθνικές και ευρωπαϊκές αγορές. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας και άλλα πιθανά θέματα ενδιαφέροντος.

Τούτων δοθέντων, καλούνται οι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και οι επιχειρήσεις του νομού Ροδόπης που ενδιαφέρονται, οι μεν πρώτοι να συμμετέχουν για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό, οι δε δεύτεροι να παρέχουν θέσεις εργασίας, να ενημερωθούν για το εν λόγω πρόγραμμα και τις δυνατότητες που παρέχει, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://erovet.eu/resources/services/erovet-job-pool/