Έργα που θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία σε πλαζ και σχολεία, θα υλοποιήσει ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών.

Συγκεκριμένα, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε:

  • η έγκριση υποβολής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” (ΕΠΑΝΕΚ) πρότασης χρηματοδότησης του του έργου «Δημιουργία προσβάσιμων ολοκληρωμένων θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών», που αφορά στη δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών μη μόνιμων υποδομών για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σε επιλεγμένες θέσεις των ακτών κολύμβησης στον Δήμο Μαρωνείας–Σαπών.
  • η αποδοχή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για το  έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες».

Ακόμη, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των τευχών και τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικών οδικών δικτύων στην Δημοτική Ενότητα Σαπών».