Υπογράφηκαν οι συμβάσεις μεταξύ της ΔΕΥΑ Κομοτηνής και της «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. για τα εξής έργα με τους κάτωθι προϋπολογισμούς (προ ΦΠΑ):

  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ: 2.626.612,90 €
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ: 1.629.032,26 €
  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ: 1.145.161,29 €
  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΩΓΗΣ: 1.475.806,45 €
  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΠΗΣ: 677.419,16 €
  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ: 548.387,10 €
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΙΚΙΔΙΟΥ: 1.490.000,00 €