Έργα αγροτικής οδοποιίας συνολικού μήκους 15 χιλιομέτρων υλοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες τα συνεργεία του Δήμου Μαρωνείας–Σαπών στην αγροτική περιοχή Ξυλαγανής.
Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής, αφού έτσι εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής προσπελασιμότητα στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
“Η αγροτική ανάπτυξη του τόπου αποτελεί προτεραιότητα της δημοτικής αρχής και η βελτίωση των σχετικών υποδομών βασική στόχευσή της”, σημειώνει ο Δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος.