Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής διεξήγαγε έρευνα για τις Χειμερινές Εκπτώσεις του 2019 και για την λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, με σκοπό  να καταγράψει τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων μελών του για το χρονικό διάστημα από 14 Ιανουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου.

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 100 καταστηματαρχών κατά την λήξη της εκπτωτικής περιόδου, με δειγματοληπτικό πλαίσιο το μητρώο του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής, το οποίο κλήθηκε να απαντήσει σε 5  ερωτήσεις  μέσω  επιτόπιας αλλά και τηλεφωνικής συνέντευξης.

Τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, αφού στο μεγαλύτερο μέρος τους κατέγραψαν πτώση στις πωλήσεις τους σε σύγκριση με την προηγούμενη χρόνια. Συγκεκριμένα, για το 71,43%  οι πωλήσεις ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ για το 21,43% του συνόλου παρέμειναν σταθερές και μόνο το 7,14% κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα. Σχετικά με τη λειτουργία των  καταστημάτων  την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, το 67,77% των επιχειρηματιών που συμμετείχε, υποστήριξε ότι δεν επηρέασε το τζίρο της εκπτωτικής περιόδου.

«Διαπιστώνουμε τη συνέχιση του υποτονικού κλίματος που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά της πόλης μας αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα», αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος στο απολογιστικό σημείωμα, που συνοδεύει την έρευνα. «Ελπίζουμε το αποθαρρυντικό ξεκίνημα της χρονιάς να μην είναι ενδεικτικό του έτους», προσθέτει.

Δείτε αναλυτικά τις απαντήσεις που έδωσαν οι καταστηματάρχες που συμμετείχαν στην έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Πως κινήθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων;

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα

1. Πως Κινήθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων
Καλύτερα από την περσινή χρονιά Χειρότερα από την περσινή χρονιά Στα ίδια επίπεδα Δεν γνωρίζω
7,14% 71,43% 21,43% 0,00%

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Αν καταγράφεται αύξηση της εμπορικής κίνησης, σε τι ποσοστό την υπολογίζετε;

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα

2. Αν καταγράφεται αύξηση της εμπορικής κίνησης, σε τι ποσοστό την υπολογίζετε
0-10% 11%-20% 21%-30% 31%-40% >41% Δεν γνωρίζω
33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

Στην δεύτερη ερώτηση κλήθηκε να απαντήσει  το 7,14% των επιχειρηματιών όπου οι πωλήσεις τους κινήθηκαν καλύτερα την  χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2019 από την αντίστοιχη περσινή.  Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της παραπάνω ερώτησης διαπιστώνεται  πως 3 στους 10 (33.33%)  καταστηματάρχες κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 0-10% και 7 στους 10 (66.67%) κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 11%-20%.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Αν καταγράφεται μείωση της εμπορικής κίνησης, σε τι ποσοστό την υπολογίζετε;

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα

3. Αν καταγράφεται μείωση της εμπορικής κίνησης, σε τι ποσοστό την υπολογίζετε
0-10% 11%-20% 21%-30% 31%-40% >41% Δεν γνωρίζω
30,30% 45,45% 15,15% 9,09% 0,00% 0,00%

 

Στην τρίτη ερώτηση  κλήθηκε να απαντήσει το 71,43 % των επιχειρηματιών, τον ποίων οι πωλήσεις κινήθηκαν χειρότερα  την  χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2019 από την αντίστοιχη περσινή. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα προκύπτει ότι το 30,30% καταστηματάρχες κατέγραψαν μείωση της τάξης του 0-10%,  το 45,45% κατέγραψαν μείωση της τάξης του 11%-20%, σε ποσοστό  15,15% κινήθηκαν στα επίπεδα μείωσης 21% -30% ενώ το  9,09% κατέγραψε μείωση από 31%-40%.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας η καλύτερη περίοδος των εκπτώσεων από άποψη αγοραστικής κίνησης;

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα

4. Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας η καλύτερη περίοδος των εκπτώσεων από άποψη αγοραστικής κίνησης
15/1 έως 31/1 1/2 εώς 15/2 16/2 εώς 28/2 Δεν υπήρξαν διαφορές
23,26% 11,63% 18,60% 46,51%

 

Στην ερώτηση για την καλύτερη περίοδο των εκπτώσεων οι επιχειρηματίες της Κομοτηνής , απάντησαν σε ποσοστό 23,26% ότι είχαν αυξημένη αγοραστική κίνηση το πρώτο δεκαπενθήμερο των εκπτώσεων, το 11,63% των εμπορικών καταστημάτων κατέγραψε αυξημένη κίνηση το δεύτερο δεκαπενθήμερο, το 18,60% από 16/2 έως 28/2 ενώ το 46,51% δεν ξεχώρισε καμία περίοδο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Τι ποσοστό των καταστημάτων εκτιμάτε ότι άνοιξαν την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στην περιοχή σας;

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα

5. Τι ποσοστό των καταστημάτων εκτιμάτε ότι άνοιξαν την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στην περιοχή σας.
ΝΑΙ ΌΧΙ
69,77% 30,23%

 

Για την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 όπου τα καταστήματα της Κομοτηνής μπορούσαν να λειτουργούν, διαπιστώνεται πως άνοιξε το 69,77% των καταστημάτων της περιοχής ενώ το 30,23% των επιχειρηματιών επέλεξε τα καταστήματά τους να παραμείνουν κλειστά.