Στο πλαίσιο προστασίας από τα μέτρα αποτροπής του κορωνοϊού, με την οικονομική ενίσχυση των 800€, εντάσσονται και τα αθλητικά σωματεία.

Η ΕΠΣ Θράκης ενημερώνει τα σωματεία της, οτι για να εξασφαλίσουν το κάθε το ανωτέρω επίδομα, θα πρέπει να ελέγξουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και στο ΜΗΤΡΩΟ του, ότι υπάρχει ο κωδικός δραστηριότητας (ΚΑΔ) 9312 ο οποίος αφορά την δραστηριότητά του.

Εάν το σωματείο δεν έχει δηλωμένο τον συγκεκριμένο κωδικό, θα μπορεί να λάβει το επίδομα εάν έχει δηλωμένο έναν από τους εξής ΚΑΔ: 9311-9313, 9319 και 9499.

Στη συνέχεια υποβάλλεται αίτηση στην αντίστοιχη πλατφόρμα όπου εκεί θα δηλωθεί και τραπεζικός λογαριασμός ΙΒΑΝ του εκάστοτε σωματείου.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις τα σωματεία μπορούν να απευθύνονται στους λογιστές τους.