Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο “Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης”, κατά τη συνάντηση μελών του με την πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης, Ντόρα Μπακογιάννη, “τονίστηκε η ανάγκη της ύπαρξης και διατήρησης εποικοδομητικού διαλόγου με τους τοπικούς και ιδιαίτερα τους Μειονοτικούς φορείς, κατά τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν καίρια ζητήματα του τόπου μας, και της αποφυγής της αρνητικής στοχοποίησης των Μειονοτικών φορέων από μερίδα του τοπικού και πανελλαδικού τύπου”
Ακόμη, σύμφωνα με το ίδιο δελτίο Τύπου, “στη συνάντηση τέθηκε ως κύριο θέμα το εκπαιδευτικό ζήτημα της μειονότητας και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον τομέα αυτό”, και “συζητήθηκαν ιδιαίτερα οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε η μειονοτική εκπαίδευση να αναβαθμιστεί και να καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά το στελεχιακό της δυναμικό και τις κτιριακές της υποδομές”.
Πέραν των εκπαιδευτικών ζητημάτων, όπως αναφέρει ακόμη στο δελτίο Τύπου του o σύλλογος, “αναφερθήκαμε στην ανάγκη της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας με την στήριξη των αγροτών και την προσέλκυση επενδύσεων που είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ευημερία του τοπικού πληθυσμού και την αποτροπή της ραγδαίας οικονομικής μετανάστευσης που συντελείται τα τελευταία χρόνια ως απόρροια των έντονων οικονομικών προβλημάτων”.