Με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Εσωτερικών Μαρίνας Χρυσοβελώνη πραγματοποιήθηκε συνάντησή της στο Υπουργείο με εκπροσώπους της Γραμματείας Γυναικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ).

Η συνάντηση έγινε με αφορμή το επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου για την Ισότητα των Φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά οι εκπρόσωποι του Σώματος, αλλά και με την σειρά τους να ενημερώσουν την Υφυπουργό, για προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Μεταξύ άλλων διατυπώθηκαν τα αιτήματα:

  • της εκπαίδευσης στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. για τον χειρισμό κρουσμάτων ενδοοικογνειακής βίας,
  • της θεσμοθέτησης του λεγόμενου «Συνδέσμου», δηλαδή μιας Γυναίκας Αστυνομικού Υπαλλήλου σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση της χώρας ειδικά εκπαιδευμένης από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Έρευνας Θεμάτων Ισότητας (δομές που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Υφυπουργού Εσωτερικών), που θα μεριμνά για την προστασία και την κατάλληλη αντιμετώπιση θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας,
  • της σύναψης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με την αντιμετώπιση κρουσμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας (Δήμοι, Υπουργεία, Δικαιοσύνη, ΕΛ.ΑΣ, Σύστημα Υγείας, κ.λπ.).

Οι γυναίκες εκπρόσωποι της ΠΟΑΣΥ τόνισαν την έλλειψη εναρμόνισης-ενσωμάτωσης του Ποινικού Κώδικα με την κυρωμένη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης (Διεθνής Συνθήκη βίας κατά των γυναικών, trafficking, κ.α.), ενώ περιέγραψαν και προβλήματα ανισότητας που αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενοι, σε σχέση με τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα.

Σε όλα τα παραπάνω οι γυναίκες αστυνομικοί βρήκαν την αμέριστη συμπαράσταση της Υφυπουργού, η οποία δεσμεύτηκε για ενέργειες που θα επιλύσουν θέματα του κλάδου, καθώς και για την περαιτέρω συνεργασία τους.