Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου, μετά από ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος, αναγορεύτηκε ο Καθηγητής Λαογραφίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Εμμανουήλ Γ. Βαρβούνης.

Η τελετή έλαβε χώρα στην αίθουσα «Constantin Stoicescu» υπό τον Πρόεδρο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Καθηγητή Marian Preda. Αναγνώσθηκε προσφώνηση του Πρύτανη, Καθηγητή Mircea Dumitru, ενώ παρών ήταν και ο Κοσμήτορας της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Καθηγητής Liviu Franga, καθώς και πολλοί καθηγητές και φοιτητές του ιδρύματος, μαζί με τον Επιτετραμμένο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ευάγγελο Τουρνάκη, ο οποίος αναπληρώνει τον νέο Έλληνα Πρέσβη στο Βουκουρέστι, ο οποίος δεν έχει ακόμη αναλάβει καθήκοντα, και τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας Φίλιππο Κρητιώτη.

d230c4d6 anagorefsi 2Τη Laudatio εκφώνησε ο Αντικοσμήτορας της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Καθηγητής Bogdan Stefanescu, από κείμενο που έγραψε ο Καθηγητής Tudor Dinu.

Ακολούθησε η επίδοση των διασήμων και του διπλώματος, και η περιένδυση με την τήβεννο του Πανεπιστημίου.

f143cc4d anagorefsi 1Εν συνεχεία, ο τιμώμενος ανέπτυξε το θέμα «Greek Folklore at the Beginning of the 21st century», τονίζοντας παραλλήλως ότι η σπουδαία αυτή τιμή προς το πρόσωπό του αντανακλά στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, στη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

434379ba anagorefsi 4