Επιστρέφονται από σήμερα Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, άδειες οδήγησης, πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους την περίοδο των εορτών.

Το μέτρο αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές Αρχές μέχρι και την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, για τις ακόλουθες παραβάσεις:

  • του άρθρου 34 ΚΟΚ (στάση και στάθμευση).
  • της παραγράφου 3 του άρθρου 4 ΚΟΚ (πινακίδα Ρ-40, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), για την οποία προβλέπεται αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος για είκοσι ημέρες σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 103 του ΚΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν. 4530/2018.

Εξαιρούνται οι παραβάσεις που αφορούν στην παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ΑμεΑ, και στη στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. β’ του Ν. 4530/2018).

Προϋπόθεση για την επιστροφή των προαναφερόμενων στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου.

Σημειώνεται ότι η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες Αρχές, εφαρμόζεται κανονικά, καθώς δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διαδικασία επιστροφής των στοιχείων.