Ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης, σε μια προσπάθεια να συμβάλλει ουσιαστικά στον αγώνα για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων του σωματείου καθαριστριών σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης του Νομού Ροδόπης, απέστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών και στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την παρακάτω επιστολή:

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί.
Επικοινωνώ μαζί σας, προκειμένου, κατ’ αρχάς, να σας γνωστοποιήσω την πλήρη ταύτιση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κομοτηνής με τα δίκαια αιτήματα του σωματείου καθαριστριών σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης του Νομού Ροδόπης. Και για να σας ζητήσω, κατά δεύτερον, να συμβάλλετε στην ουσιαστική επίλυση και στην αποτελεσματική ικανοποίησή τους.
Τα εν λόγω αιτήματα είναι κοινά για το σύνολο των σωματείων των σχολικών καθαριστριών της χώρας και σας έχουν γνωστοποιηθεί αναλυτικά. Εμείς, ως Δημοτική Αρχή θέλουμε, πέραν των προαναφερόμενων, να εξάρουμε την τεράστια συμβολή των καθαριστριών μας στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων μας και να υπογραμμίσουμε εμφατικά την ανάγκη να πιστοποιηθεί η ιδιότητα των ανθρώπων αυτών ως σχολικών καθαριστριών. Πιστοποίηση, η οποία αποτελεί μια έμπρακτη αποκατάσταση του πραγματικού έργου που επιτελούν εδώ και χρόνια. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να αποκτήσουν τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας και να διεκδικήσουν με αξιώσεις τη συμμετοχή τους σε μελλοντικές προκηρύξεις, που θα αφορούν την πλήρωση θέσεων μονίμου προσωπικού καθαριότητας σε σχολικές μονάδες.
Με τη βεβαιότητα ότι θα επιδείξετε τη μέριμνα και το μέγιστο ενδιαφέρον που απαιτείται για την ικανοποίηση των χρόνιων, πάγιων και επείγουσας σημασίας ζητημάτων που ταλανίζουν τις σχολικές μας καθαρίστριες, αναμένουμε νεότερα.»