Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, απέστειλε ο δήμαρχος Μαρώνειας-Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος, με την οποία επισημαίνει “την αδικία εξαίρεσης των αγροτών του Δήμου  Μαρωνείας–Σαπών από τις ενισχύσεις για τις ζημιές των καλλιεργητών βάμβακος και καπνού για τις ζημιές του 2018”, καθώς και τη “σοβαρή επίπτωση που θα έχει αυτή η εξαίρεση στα εισοδήματα και την επαγγελματική επιβίωση των αγροτών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών”, και ζητά “την αποκατάσταση της αδικίας καθώς και την ίδια μεταχείρισή τους με αυτήν των αγροτών του Έβρου”.