Συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είχε ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, κατά την οποία συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, τα νέα δεδομένα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και το νέο νομικό πλαίσιο.

Την υποδοχή του Υφυπουργού έκαναν ο Πρύτανης Καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης και οι Αντιπρυτάνεις Καθηγητές  Φώτης Μάρης, Ευάγγελος Δρυμπέτας, Μαρία Μιχαλοπούλου και Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος.